Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2019 «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ23/2019  Προϋπολογισμός 184.328,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  27/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 27-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ (ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

 Διακήρυξη Αριθμ 27/2019  Προϋπολογισμός 40.022,40  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/9/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2019 « ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”»

 Διακήρυξη Αριθμ.26/2019  Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/08/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20681

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 18ΔΙΣ/2019 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΟΜΑΤΙΝΟΥΡΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ18ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 27.341,26  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  13/8/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20676

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 20/2019 για την προμήθεια «Ιατρικές Βελόνες»

 Διακήρυξη Αριθμ.20/2019  Προϋπολογισμός 37.250,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα