Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Δ/ΞΗ 17/2019 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ 17/2019  Προϋπολογισμός 44.849,70  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  24/7/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής    20670

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 18/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΟΜΑΤΙΝΟΥΡΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ18/2019  Προϋπολογισμός 27.428,49  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20676

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 2-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ2/2019  Προϋπολογισμός 27.776,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20657

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ»

 Διακήρυξη Αριθμ. 15/2019  Προϋπολογισμός 4536,59  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 22/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..  Αρχείο Ερμής   20663

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ. 1/2019  Προϋπολογισμός 44342,40  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  7/5/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20656

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14-2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»

 Διακήρυξη Αριθμ.14/2019  Προϋπολογισμός 68.200,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 23/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..  Αρχείο Ερμής    20655

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13-2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ13/2019  Προϋπολογισμός 67.940,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής    20647

Διαβάστε περισσότερα