Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ»

Διακήρυξη Αριθμ 10/2019
 Προϋπολογισμός 52.242,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
 Ημ. Ανοίγματος 4/4/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20648.zip