Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ15/2018
 Προϋπολογισμός 320.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  21/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.