Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια : « ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ( ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ) »

Διακήρυξη Αριθμ 18/2018

 

 Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 12-07-2018, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20601.zip