Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2018 Για την Ανάδειξη Αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

 Διακήρυξη Αριθμ27/2018
 Προϋπολογισμός 635.023,79 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  10/05/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.