Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΔΙΣ/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ29ΔΙΣ/2017
 Προϋπολογισμός 1.031.614,21  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.