Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 50/2018
 Προϋπολογισμός  292.327,93  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  15/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.