Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ»

Διακήρυξη Αριθμ 9/2019
 Προϋπολογισμός 73.396,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
 Ημ. Ανοίγματος 3/4/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20645.zip