Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Προκήρυξη μίας θέσης Επιμελητή Β΄ Παιδοψυχιατρικής για το Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.