Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr

Όλα τα άρθρα με tag: Αναλώσιμα

Σετ αναλωσίμων αντιδραστηρίων για αναλυτές αερίων αίματος

Διακήρυξη Αριθμ. 39/2016 Προϋπολογισμός 37.195,20 € συμπ/νου ΦΠΑ Ημ. Ανοίγματος 15/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗ 20474.zip  

Διαβάστε περισσότερα