Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα με tag: Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ FULL HDTV

Διακήρυξη Αριθμ 20/2018    Προϋπολογισμός 35.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20615.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 16/2018 Συνοπτικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Πλυσίματος και Στεγνού Καθαρισμού

Διακήρυξη Αριθμ 16/2018    Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  6/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20600.zip

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 14/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διακήρυξη   Αριθμ 14/2018   Προϋπολογισμός 33.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ Ημ. Ανοίγματος 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20595.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Διακήρυξη   Αριθμ 9/2018    Προϋπολογισμός 32.498,84 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  9/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20591.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 27ΤΡΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 27ΤΡΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 125.000,08  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια ενός “Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου”

Διακήρυξη Αριθμ. 18/2017  Προϋπολογισμός 30.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20559 zip  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 38/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια «Πετρελαίου Κίνησης Καυστήρων»,

Διακήρυξη Αριθμ. 38/2017  Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 24/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20558 zip  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27ΔΙΣ/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Λευκοπλάστη με Γάζα για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

Διακήρυξη Αριθμ. 27ΔΙΣ/2017  Προϋπολογισμός 21.499,95 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 11/10/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20555 zip  

Διαβάστε περισσότερα