Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα με tag: Προκήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ”

Διακήρυξη Αριθμ 52/2018  Προϋπολογισμός 19.992,27 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20626.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ”

Διακήρυξη Αριθμ 33/2018  Προϋπολογισμός 19.975,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  5/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20628.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ 31/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ”

Διακήρυξη Αριθμ 31/2018   Προϋπολογισμός 19.992,27 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20627.zip FacebookTwitterGoogle+

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ”

Διακήρυξη Αριθμ 30/2018    Προϋπολογισμός 56.025,40 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20622.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 31ΔΙΣ/2017 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Διακήρυξη   Αριθμ 31ΔΙΣ/2017    Προϋπολογισμός 30.849,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20621.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20ΔΙΣ/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διακήρυξη   Αριθμ 20ΔΙΣ/2017    Προϋπολογισμός 51.191,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  21/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20620.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ VIDEO-ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ FULL HDTV

Διακήρυξη Αριθμ 20/2018    Προϋπολογισμός 35.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  26/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20615.zip

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια κλήρωση ισοβαθμούντων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017 κατηγορίας ΥΕ καθαριστών-καθαριστριών

Την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, δημόσια κλήρωση προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2017, για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου […]

Διαβάστε περισσότερα