Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα με tag: Προκήρυξη

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψήφιων Κατηγορίας ΥΕ (ΣΟΧ1 & ΣΟΧ2 2019)

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψήφιων των κατηγοριών ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Φύλαξης, ΥΕ Καθαριστών/τριών για τις προκηρύξεις ΣΟΧ1/2019 και ΣΟΧ2/2019. Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Τραπεζοκόμων Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Φύλαξης Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Καθαριστών/τριών  

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψήφιων Κατηγορίας ΥΕ Τραπεζοκόμων (ΣΟΧ2/2019)

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψήφιων της κατηγορίας ΥΕ Τραπεζοκόμων για την προκήρυξη ΣΟΧ2/2019. Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ»

Διακήρυξη Αριθμ 9/2019  Προϋπολογισμός 73.396,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  Ημ. Ανοίγματος 3/4/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20645.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 ΚΑΙ ΣΟΧ2/2019.  Ανακοινώνεται η διαδικασία πρόσληψης συνολικά δέκα τέσσερις (14) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή  φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ) »

 Διακήρυξη Αριθμ 46/2018  Προϋπολογισμός 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  Ημ. Ανοίγματος 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20639.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ”

Διακήρυξη Αριθμ 34/2018  Προϋπολογισμός 10.546,01 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20630.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ”

Διακήρυξη Αριθμ 32/2018  Προϋπολογισμός 17.350,70 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  25/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20629.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ»

Διακήρυξη Αριθμ 52/2018  Προϋπολογισμός 19.992,27 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20626.zip

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ»

Διακήρυξη Αριθμ 33/2018  Προϋπολογισμός 19.975,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  5/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20628.zip

Διαβάστε περισσότερα