Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr

Όλα τα άρθρα με tag: Προκήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Διακήρυξη   Αριθμ 9/2018    Προϋπολογισμός 32.498,84 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  9/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20591.zip

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Προκηρύσσουμε τις παρακάτω θέσεις Ιατρών κλάδου ΕΣΥ. α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ 1. Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πρόσληψη Μάγειρα

Η αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ Μαγείρων για τις ανάγκες εστίασης, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2019. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπά δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα: Προκήρυξη […]

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ2/2017

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης. Οι επιτυχόντες καλούνται έως την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα να προσέλθουν στο Γραφείο […]

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 27ΤΡΙΣ/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 27ΤΡΙΣ/2016  Προϋπολογισμός 125.000,08  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/01/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τύπου

  Το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ανακοινώνει τη συνεργασία με δέκα (10) άτομα ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής με καθεστώς έκδοση από αυτούς δελτίου παροχής υπηρεσιών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από 29/11/2017 έως και 8/12/2017. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σήμερα 28/11/2017 στις εφημερίδες […]

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 182 παρ.1 του Ν.4261/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015, 2. Την προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 εισήγηση με αριθ. Β2.α./Γ.Π.οικ.72681/27-9-2017 του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών […]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18/2017 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια ενός “Ψηφιακού Ορθοπαντογράφου”

Διακήρυξη Αριθμ. 18/2017  Προϋπολογισμός 30.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20559 zip  

Διαβάστε περισσότερα