Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μαιευτική/Γυναικολογική: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ημερομηνία/Ώρα Θέμα Εισηγητές Αρχεία
2/10/2018 ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Κρήτης ∆/ντής Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
5/10/2018 ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΥΠΕΡ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ Μ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ∆ΟΥ- ΕΜΜ.ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΒΓΝΗ PDF
9/10/2018 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ Α.ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Επίκ. Επιµ. Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
12/10/2018 ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Α.ΤΡΙΒΛΗ Ειδ/όµενη Οφθαλµολογίας, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας-Πατησίων Αγία Όλγα, Αθήνα PDF
16/10/2018 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΤΙΣ 39w, Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ 41w Σ.ΣΗΦΑΚΗΣ Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος Τ. ∆/ντής ΕΣΥ- Ειδικός Εµβρυοµητρικής Ιατρικής PDF
19/10/2018 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Ε.ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ Μαία Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
23/10/2018 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΝ∆ΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ (CIN)-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Μ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιµ. Α’ Μ/Γ Κλινικής ΓΝΑΝ PDF
26/10/2018 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Χ.ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Επικ. Επιµ. Αναισθησιολογίας ΒΓΝΗ PDF
30/10/2018 ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ Ε.ΒΑΡ∆ΑΚΗ Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος τ. ∆ιευθύντρια ΕΣΥ ΠΑΓΝΗ PDF
2/11/2018 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ Β.ΟΝΖΕ Ε.ΝΙΡΑΚΗ ΒΓΝΗ PDF
6/11/2018 ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Β.∆ΑΝΗΛΑΤΟΥ Επιµ. Β’ Αιµατολογίας ΒΓΝΗ PDF
9/11/2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Κρήτης ∆/ντής Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
13/11/2018 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΚΑΡΑΜΑΝΗ Επίκ. Επιµ. Μ/Γ Κλινικής ΠΑΓΝΗ PDF
16/11/2018 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Π.ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ Επικ. Επιµ. Ουρολογικής Κλινικής  ΒΓΝΗ PDF
20/11/2018 ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ Ν.ΜΑΡΤΑΒΑΤΖΗΣ ∆/ντής ΕΣΥ Μ/Γ Κλινικής ΠΑΓΝΗ PDF
23/11/2018 ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ Φ.ΛΑ∆ΩΜΕΝΟΥ Επιµ. Β Παιδιατρικής Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
27/11/2018 ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Α.ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ Επιµ. Β’ Μ/Γ Κλινικής ΠΑΓΝΗ PDF
30/11/2018 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Κρήτης ∆/ντής Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
4/12/2018 ΑΝΑΝΗΨΗ ΝΕΟΓΝΟΥ Ε.ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ Επικ.Καθηγήτρια ∆/ντρια ΜΕΝΝ ΠΑΓΝΗ PDF
7/12/2018 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ Μ.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ- Ε.ΝΙΡΑΚΗ ΒΓΝΗ PDF
11/12/2018 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Μ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιµ. Α’ Μ/Γ Κλινικής ΓΝΑΝ PDF
14/12/2018 NST Α.ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Επίκ. Επιµ. Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
18/12/2018 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Χ.ΒΑΡΒΕΡΗΣ Επικ. Καθ. Ακτινοθεραπείας Πανεπιστηµίου Κρήτης; Α.ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ειδ/νος Ακτινοθεραπείας PDF
21/12/2018 ΩΟΓΕΝΕΣΗ-ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝEΣΗ Χ.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗ- Ε.∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΒΓΝΗ PDF
8/1/2019 IUGR Α. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Επίκ. Επιµ. Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
11/1/2019 ΣΗΨΗ: ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΥ. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ Επιµ. Α΄ΜΕΘ ΒΓΝΗ PDF
15/1/2019 ΠΡΟΩΡΗ ΩΟΘΗΚΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Α.ΚΑΡΑΜΑΝΗ Επίκ. Επιµ. Μ/Γ Κλινικής ΠΑΓΝΗ PDF
18/1/2019 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Ε. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Επιµ. Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
22/1/2019 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΥΕΛΙΚΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΕΟΥ Γ.ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Επίκ. Καθηγητής Ανατοµίας Παν/µίου Κρήτης PDF
25/1/2019 ΕΜΒΡΥΙΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ι.ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ Αν.Καθηγ. Παιδιατρικης Κλινικης ΠΑΓΝΗ PDF
29/1/2019 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ Α.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ∆/ντρια Ενδοκρινολογικού τµήµατος  ΒΓΝΗ PDF
5/2/2019 ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΒΡΥΟΥ, ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ι.ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος PDF
8/2/2019 HPV ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Ε.ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ Επιµ. Β΄ΩΡΛ ΒΓΝΗ PDF
12/2/2019 ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ ΣΤΗ ΚΥΗΣΗ ∆. ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ∆/ντρια ΕΣΥ ∆ερµατολογικού τµήµατος  ΒΓΝΗ PDF
15/2/2019 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Κ.ΒΛΑΣΣΙΑ∆ΗΣ Επιµ. Α΄ Οδοντιατρικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ PDF
19/2/2019 ΠΡΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ν.ΜΑΡΤΑΒΑΤΖΗΣ ∆/ντής ΕΣΥ Μ/Γ Κλινικής ΠΑΓΝΗ PDF
22/2/2019 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Κρήτης ∆/ντής Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
26/2/2019 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΥ Ε.ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ∆/ντής ΕΣΥ Κυτταρολογικού Εργαστήριου ΒΓΝΗ PDF
1/3/2019 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ –ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Σ. ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ Επιµ. Α΄Ουρολογικης Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
5/3/2019 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ. ∆ΥΣΠΛΑΣΙΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ ΕΥ.ΒΟΓΓΑΣ Μαιευτήρας- Χειρουργός Γυναικολόγος Ειδικός Εµβρυοµητρικής Ιατρικής PDF
8/3/2019 ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Χ.ΠΕΤΡΑΚΗ Επικ.Επιµ.Πν/κής Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
12/3/2019 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΒΡΕΚΟΥΣΣΗΣ Επικ. Καθηγητής Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστηµίου Κρήτης PDF
15/3/2019 ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ Α. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Επίκ. Επιµ. Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
19/3/2019 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ Ι.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Κρήτης ∆/ντής Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
22/3/2019 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΠΟΥ ∆ΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ Κ.ΠΕΤΡΑΚΗ Επιµ. Α΄ Β Παθολογικής Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
26/3/2019 ΑΝΕΠΙΠΛΕΚΤΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Μ.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ- ΕΜΜ.ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΒΓΝΗ PDF
29/3/2019 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Κρήτης ∆/ντής Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
2/4/2019 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Π.ΠΑΤΕΡΑΚΗ ∆ικηγόρος PDF
5/4/2019 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩΜΗΤΡΙΑ ΖΩΗ Μ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ∆/ντρια ΜΕΝΝ ΒΠΓΝΗ PDF
9/4/2019 ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ Σ.ΣΗΦΑΚΗΣ Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος Τ. ∆/ντής ΕΣΥ- Ειδικός Εµβρυοµητρικής Ιατρικής PDF
12/4/2019 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Κρήτης ∆/ντής Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
16/4/2019 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ Λ.ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ Συντονίστρια ∆/ντρια Παθολογοανατοµικού ΒΓΝΗ PDF
19/4/2019 ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ Χ.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗ Α.ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΒΓΝΗ PDF
7/5/2019 ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΚΩ∆ΗΣ ΚΟΛΙΤΙΣ Κ.ΚΑΡΜΙΡΗΣ Επιµ. Α΄ Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
10/5/2019 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ε.ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ Αν. Καθηγήτρια-Τµήµα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης PDF
14/5/2019 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ-Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Γ.ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ Καθ. Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Πανεπιστήµιο Κρήτης PDF
17/5/2019 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ Γ.ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Md Phd Ειδικός Εµβρυοµητρικής Ιατρικής PDF
21/5/2019 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΜΦΑ∆ΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ ΜΕ ΡΑ∆ΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ Σ.ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ Αν. Καθ. Πυρηνικής Ιατρικής ΠΑΓΝΗ PDF
24/5/2019 ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ:TORCH Γ.ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ Επι. Β’ Βιοπαθολόγος Αιµατολογικό Εργαστήριο ΒΓΝΗ PDF
28/5/2019 ΝΕΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΤΖ. ΚΑΒΒΑΛΟ ∆ιευθύντρια Ακτινολογικού τµήµατος ΒΓΝΗ PDF
31/5/2019 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Μ. ΖΕΡΒΟΥ M.Sc.-Ph.D.Ε∆ΙΠ Ιατρικής Σχολής Κρήτης PDF
4/6/209 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ Επικ. Καθηγήτρια-Τµήµα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης PDF
7/6/2019 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ Ε. ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Επιµ. Α’ Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF
11/6/2019 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Enhanced Recovery Protocols in Abdominal Surgery)-H σηµασία της προετοιµασίας ( Prehabilitation) A.LALIOTIS Consultant Upper GL General Surgeon Croydon University Hospital London UK PDF
14/6/2019 Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ Β) ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ Α) Ε.ΗΛΙΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ∆ΑΚΗ Β) Μ.ΜΑΪΣΗ Επ. Β’ Βιοπαθολόγοι Αιµατολογικό Εργαστήριο ΒΓΝΗ PDF
18/6/2019 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ Οµ.Καθ. Κλινικής Αιµατολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης PDF
21/6/2019 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ι.ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Καθηγητής Μ/Γ Παν/µίου Κρήτης ∆/ντής Μ/Γ Κλινικής ΒΓΝΗ PDF

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στοχεύοντας στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στη συνεχή επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στην βελτίωση της ποιότητας του νοσηλευτικού έργου σύμφωνα με διεθνή guidelines.

Δικό της πρόγραμμα μαθημάτων 2017-18. Οργάνωση για το 2018-19.