Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Τμήμα Αιμοληψιών

Τμήμα Αιμοληψιών


Το τμήμα Αιμοληψιών του Νοσοκομείου μας βρίσκεται στον 2ο όροφο της νέας πτέρυγας. Λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. χωρίς ραντεβού για τους εξωτερικούς ασθενείς. Εξυπηρετεί καθημερινά κατά μέσο όρο 120 ασθενείς.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη Κρητσωτάκη Μαρία 281340 8173

Η εξυπηρέτηση γίνεται με αριθμό προτεραιότητας τον οποίο οι ασθενείς προμηθεύονται από το γραφείο κίνησης πλησίον του τμήματος Αιμοληψιών.
Οι εξωτερικοί ασθενείς που προέρχονται από το κλινικό Αιματολογικό, Ογκολογικό τμήμα καθώς και οι έγκυες εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς αριθμό προτεραιότητας.
Σκοπός του τμήματος είναι η υπεύθυνη και γρήγορη εξυπηρέτηση των ασθενών, καθώς και η άμεση και ασφαλής διακίνηση των βιολογικών δειγμάτων (αίματος και ούρων) στα αντίστοιχα εργαστήρια.