Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αίτηση Εργαζομένου

Από τη σελίδα αυτή μπορούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για μία σειρά διοικητικών διαδικασιών με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα αντίστοιχα τμήματα παραλαβής των αιτήσεων δύναται να επιβεβαιώσουν την ορθότητα όλων των παραπάνω στοιχείων σε επικοινωνία με τον εργαζόμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι βεβαιώσεις παραλαμβάνονται από τα αντίστοιχα τμήματα ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή από τρίτους με εξουδιοδότηση (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ). Εάν συμπληρωθεί ως τρόπος αποστολής το e-mail, η αίτηση θα αποσταλεί στο e-mail που έχει δώσει ο εργαζόμενος και έχει καταχωρηθεί στη βάση του γραφείου προσωπικού (η ηλεκτρονική βεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ).

Έντυπα Αιτήσεων

Παρακάτω θα βρείτε έντυπα αιτήσεων, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία υποβολής τους ηλεκτρονικά. Τα αιτήματα αδειών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από το μενού e-Services → e-Άδεια.

Είδος Αίτησης Αρχείο
Αίτηση Γενική DOC
Αίτηση Άδειας Κανονικής DOC
Αίτηση Άδειας Αναρρωτικής DOC
Αίτηση Άδειας Ευπαθών Ομάδων DOC
Αίτηση Άδειας Κύησης DOC
Αίτηση Άδειας Λοχείας DOC
Αίτηση Άδειας Μητρότητας DOC
Αίτηση Γονικής Άδειας DOC
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599-1986 για Άδεια Μητρότητας DOC
Αίτηση Άδειας Ειδικού Σκοπού DOC
Υπεύθυνη Δήλωσης Ασθενείας DOC
Αίτηση Σύνταξης DOC
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599-1986 για Σύνταξη DOC
2η Αίτηση Σύνταξης DOC
Αίτηση Διαγραφής από Οργανική Θέση & Παραμονής με Παράταση DOC
Αίτηση Χορήγησης Κωδικού Πρόσβασης ΟΠΣΥ PDF
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599-1986 DOC
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com