ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ


Προσοχή
1. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας είναι ο πλέον ενδεδειγμένος, προκειμένου να υπάρχει ανακούφιση στην εξυπηρέτηση και στην τηλεφωνική επικοινωνία με το λογιστήριο του νοσοκομείου μας.
2. Όλα τα πεδία πιστοποίησης είναι υποχρεωτικά!
3. Απαγορεύεται ρητώς η άσκοπη χρήση της παρούσας φόρμας. Παράνομη χρήση διώκεται ποινικώς.
4. Η προβολή της κατάστασης των τιμολογίων σας γίνεται με βάση το έτος έκδοσης τους.
5. Η προβολή και η κατάσταση των τιμολογίων είναι online

Στοιχεία Πιστοποίησης


Ο κωδικός αριθμός που έχετε πάρει απο το λογιστήριο του Νοσοκομείου
Μόνο νούμερα, οπωσδήποτε ακριβώς 5
Μόνο νούμερα, οπωσδήποτε ακριβώς 9