Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Τηλέφωνα & emails

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο281340 8000
Πρωινά Ραντεβού281340 8189 και 281340 8193
Γραμματεία Εργαστηρίων281340 8142, 281340 8143, 281340 8196 (πληροφορίες για εργαστηριακές εξετάσεις μετά τις 11:30 π.μ.)
Γραμματεία Αξονικού/Μαγνήτη281340 8430 (πληροφορίες και κλείσιμο ραντεβού από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.)
Απογευματινά Ραντεβού281340 8469 και 2810 320980
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας281340 8149, FAX: 281340 8740
Ασφάλεια Νοσοκομείου281340 8151
Γραμματεία - Πρωτόκολλο281340 8800, 281340 8888, 281340 8846, FAX: 281340 8450
Γραμματεία Διοικητή281340 8148, 281340 8152, FAX: 2810 360258

Εδώ θα δείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο του νοσοκομείου μας. Τα τηλέφωνα είναι 4-ψήφια. Για να μας καλέσετε από οπουδήποτε εκτός νοσοκομείου, χρησιμοποιείστε το πρόθεμα 281340. Επίσης μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό κατάλογο με τα emails όλων των τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας.