Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

e-Πρακτική

Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο συνεχίζοντας τις καινοτόμες δράσεις του, προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους ή απόφοιτους σχολών να αιτούνται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ιστοσελίδας μας την πρακτική τους άσκηση στον τομέα που επιθυμούν. Για συγκεκριμένες ειδικότητες πρέπει πάντα να υποβάλλονται τα απαραίτητα έγγραφα σε ευκρινή μορφή PDF. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να σκαναριστούν σε κάποιο σαρωτή προτείνονται εφαρμογές της παρακάτω μορφής:

https://play.google.com/store/search?q=any%20scanner&c=apps

που μπορούν να σαρώσουν έγγραφα και να τα αποστείλουν στο email/κινητό του υποψηφίου για περαιτέρω επεξεργασία. 

Μέσω της πρακτικής άσκησης αναπτύσσονται και βελτιώνονται οι δεξιότητες των φοιτητών, μια σημαντική κινητήρια δύναμη εμπειριών για την ποιοτική εφαρμογή των επιστημονικών αρχών στον επαγγελματικό χώρο. Συγχρόνως ενισχύει τη δικτύωση, την επικοινωνία και τη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δομών υγείας.

Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης.

Για να αιτηθείτε πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο πατήστε εδώ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com