Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:
● έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
● βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
● χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 το Γ.Ν. «Βενιζέλειο - Πανάνειο» υλοποιεί τις κάτωθι πράξεις:

Κωδικός MISΤίτλος ΈργουΕ.Π./Κωδ. ΠρόσκλησηςΠροϋπολογισμόςΔικαιούχοςΦορέας Υλοποίησης
5045547ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚοιΚεΨΥΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΡΗΤΗ 2014-2020/ΕΚΤ-23120.308,18€Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών κι Εφήβων Ηρακλείου(πρώην Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο)
5045509ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»ΚΡΗΤΗ 2014-2020/ΕΤΠΑ-33300.000€Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
5045771«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού νεκροτομείου των νέων πτερύγων του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο»ΚΡΗΤΗ 2014-2020/ΕΤΠΑ-331.350.630,48€Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
5070503Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης
Τίτλος Υποέργου 3: Ενίσχυση του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19
ΚΡΗΤΗ 2014-2020/ΕΤΠΑ-333.604.560,00€
(προϋπολογισμός ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3)
Διάρκεια: 24 μήνες
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου ΥγείαςΣυνδικαιούχος: Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com