Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Νοσηλευτική Υπηρεσία

 

 

 

 

Διεύθυνση
Σπινθούρη Μαρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας
281340 8914

E-mail
nosileutikiypvenizeleio.gr

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως :

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός, η κατανομή και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων νοσηλευτικών υπηρεσιών.
δ. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους Τομείς και τα Τμήματα.
ε. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.
ζ. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
η. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
θ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ι. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com