Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Με στόχο την απλοποίηση και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών, με ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των εργαζομένων του Νοσοκομείου και την ύπαρξη αποκεντρωμένων δομών, καθώς και τους περιορισμούς που επέβαλε η Πανδημία, σχεδιάσαμε την ηλεκτρονική υπηρεσία e-Άδεια. Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορεί ο κάθε εργαζόμενος του Νοσοκομείου να αιτηθεί την άδεια του γρήγορα, με ασφάλεια, από παντού, χωρίς φυσική παρουσία (από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή του). Το αίτημα δρομολογείται αυτόματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων με αποδέκτη τον προϊστάμενο του τμήματος.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία πρέπει εγγραφείτε σε αυτήν. Για την εγγραφή ζητείται από το χρήστη να συμπληρώσει το ΑΦΜ & το ΑΜΚΑ του. Εφόσον τα στοιχεία του υπάρχουν στη βάση δεδομένων του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ο χρήστης ενημερώνεται για το κινητό τηλέφωνο που είναι καταχωρημένο. Αν δεν υπάρχει καταχωρημένο κινητό είτε αν ο καταχωρημένος αριθμός δεν είναι σωστός, ο εργαζόμενος καλείται να επικοινωνήσει με το τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. Αν το κινητό τηλέφωνο είναι καταχωρημένο ορθώς, αποστέλλεται σε αυτό με SMS ένας εξαψήφιος αριθμός, ο οποίος πρέπει να εισαχθεί εντός 15 λεπτών στην εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του εργαζόμενου, ο οποίος στη συνέχεια καλείται να δημιουργήσει τον κωδικό πρόσβασης (τουλάχιστον 6 χαρακτήρων) στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-Άδεια και να καταχωρήσει προαιρετικά το email του.

Ως όνομα χρήστη η πλατφόρμα χρησιμοποιεί το ΑΜΚΑ του εργαζόμενου. Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, μπορεί να κάνει επαναφορά του κωδικού, πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, οπότε και αποστέλλεται SMS με εξαψήφιο αριθμό στο κινητό του, ο οποίος πρέπει να καταχωρηθεί κατά τη δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης.

Μετά την είσοδο του στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-Άδεια, ο εργαζόμενος μπορεί να δει τις υπολειπόμενες ημέρες ανά κατηγορία αδειών που δικαιούται, το ιστορικό των αδειών που έχει πάρει το τρέχων έτος και τα δύο προηγούμενα, και να κάνει αίτημα για άδεια, αφού επιλέξει το τμήμα που εργάζεται, τον τύπο άδειας που επιθυμεί, το χρονικό διάστημα και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν είναι απαραίτητο κάποιο δικαιολογητικό για την έγκριση της άδειας, μπορεί να κάνει εισαγωγή επισυναπτόμενου αρχείου. Πατώντας το κουμπί αποστολή, το αίτημα καταχωρείται αυτόματα ως σχέδιο στο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του Νοσοκομείου, οπότε και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Αιτήματα αδειών που αφορούν διαφορετικούς τύπους αδειών είτε διαφορετικά χρονικά διαστήματα υποβάλλονται ξεχωριστά.

Για να αιτηθείτε ηλεκτρονικά την άδεια σας πατήστε εδώ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com