Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Έκδοση Πιστοποιητικών

Μπορείτε, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, να αιτηθείτε ηλεκτρονικά:

  • Πιστοποιητικό νοσηλείας
  • Βεβαίωση κόστους νοσηλείας
  • Αντίγραφο φακέλου νοσηλείας
  • Ενημερωτικό Σημείωμα νοσηλείας/γνωμάτευση

Τα οποία στην συνέχεια μπορείτε να τα παραλάβετε από το νοσοκομείο μας, στο γραφείο εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Προσοχή:
Για την παραλαβή θα πρέπει να προσκομίζεται η Αστυνομική Ταυτότητα όταν η νοσηλεία αφορά τον ίδιο τον ασθενή/αιτούντα.
Όταν η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο, για ασθενή που έχει νοσηλευθεί στο Νοσοκομείο μας, θα πρέπει να υπάρχει επίσημη εξουσιοδότηση του ασθενούς.
Όταν αιτούνται Τρίτα Πρόσωπα, διότι έχουν έννομο συμφέρον να παραλάβουν στοιχεία ασθενούς, θα πρέπει να προσκομίζουν Εισαγγελική Εντολή από τα δικαστήρια.
Όταν το αίτημα αφορά στοιχεία θανούντα, τα στοιχεία παραλαμβάνονται με Εισαγγελική Εντολή και Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών μαζί με Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως της Διαθήκης από το Πρωτοδικείο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει υποχρεωτικά να έχετε μαζί την αστυνομική σας ταυτότητα καθώς γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων κατά την παραλαβή.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική σας αίτηση είναι να καταχωρήσετε τα παρακάτω στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στο εξιτήριο σας:

α. τον αριθμό περιστατικού
β. τον αριθμό ΑΜΚΑ

Εναλλακτικά και οπωσδήποτε αν δεν έχετε δηλώσει τον ΑΜΚΑ, μπορείτε να κάνετε αντίστοιχες αιτήσεις, προσερχόμενος/η στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου μας, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, εξουσιοδότηση κτλ).

Όλα τα παραπάνω στοιχεία (α, β), αναφέρονται στο εξιτήριο που σας δόθηκε, κατά την έξοδο σας από το νοσοκομείο μας.

γ. να δηλώσετε email επικοινωνίας, όπου θα σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση του αιτήματος σας.

Με την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων σας θα αποσταλεί στο δηλωθέν email, μήνυμα επιβεβαίωσης της αίτησης σας. Στην συνέχεια όταν ολοκληρωθεί το αίτημα σας, θα σας σταλεί email ολοκλήρωσης της αίτησης σας, προκειμένου να περάσετε από το γραφείο του πολίτη και να παραλάβετε το πιστοποιητικό/βεβαίωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν καταχωρήσετε λανθασμένο email γίνεται αυτόματη άρνηση εξυπηρέτησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του πολίτη στο τηλέφωνο 281340 8149.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com