Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως, να παρακολουθήσει διαλέξεις και videos και να ενημερώνεται για μαθήματα που πρόκειται να γίνουν. Σε αρκετά δε μαθήματα, η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους, ενώ άλλα είναι μόνο για το προσωπικό του Νοσοκομείου. Η καινοτομία αυτή δίνει απάντηση στην ανάγκη της συνεχιζόμενης, δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού και στην εύκολη αναζήτηση γνώσης.

Μέσω της πλατφόρμας καθίσταται πλέον δυνατή για το προσωπικό του νοσοκομείου όλων των κλάδων και υπηρεσιών:

  • Η παρακολούθηση όλων των πεπραγμένων μαθημάτων και διαλέξεων που υλοποιούνται στο νοσοκομείο, στο χρόνο και χώρο που επιθυμούν,
  • Η επισκόπηση του προγραμματισμού των μαθημάτων μέσω ημερολογίου,
  • Η δήλωση εκπαιδευτικών αναγκών μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
  • Η realtime παρακολούθηση μαθημάτων/διαλέξεων
  • Η ενημέρωση, μέσω email και SMS για μαθήματα που ξεκινούν
  • Η συμμετοχή σε online μαθήματα, μέσω του υπολογιστή τους, χωρίς να χρειάζεται η «φυσική» τους παρουσία (virtual class)
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com