Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Λίστα Χειρουργείου

Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. Α3α/οικ.97136 (Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου), η οποία έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β, 30.12.2016, Αρ.Φύλλου 4316, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οφείλουν να αναρτούν στον ιστότοπό τους Λίστα Χειρουργείου, δηλ. κατάλογο στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων βάσει κλινικής εκτίμησης της κατάστασης των ασθενών και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης των περιστατικών.

Πατήστε εδώ προκειμένου να δείτε την επικαιροποιημένη Λίστα Χειρουργείου του Νοσοκομείου μας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com