Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Το Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο-Πανάνειο (ΓΝΒΠ), είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ενώ υπάγεται στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Κρήτης) και παρέχει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση. Το Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο-Πανάνειο λειτουργεί ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΠΔ) του ΕΣΥ μετά τις 9 Μαρτίου 2019, οπότε και έγινε ο διαχωρισμός (ΦΕΚ 43/τΑ/9.3.19) με το ΠΑΓΝΗ.

Είναι το δεύτερο σε μέγεθος (οργανικές κλίνες:440, ανεπτυγμένες: 412) και προσωπικό (περίπου 1000 στελέχη) νοσοκομείο της Κρήτης, ενώ, όταν εφημερεύει, δέχεται επείγοντα περιστατικά από όλη τη Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.
Διαθέτει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων Ιατρών, ειδικά εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό και εξυπηρετικό Διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες περίθαλψης της κοινωνίας.
Στην ευθύνη λειτουργίας του, ανήκουν οι αποκεντρωμένες μονάδες του, δηλ. Το Κέντρο Ψυχικής υγείας, το ΚΟΙ.ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ (πρώην Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο), ο ξενώνας Αλκυωνίδα, και η σχολή (ΔΙΕΚ) Νοσηλευτικής.
Ορισμένοι σημαντικοί δείκτες που δείχνουν το ποιοτικό του επίπεδο είναι η υψηλή πληρότητα, η χαμηλή μέση διάρκεια νοσηλείας ανά νοσηλευόμενο, οι χαμηλοί δείκτες επίπτωσης σε λοιμώξεις σχετιζόμενες με υγειονομικό χώρο, το σχετικά χαμηλό κόστος ανά ημέρα νοσηλείας, ορισμένα κέντρα/μονάδες που δεν υπάρχουν σε άλλη μονάδα υγείας στην Κρήτη και η γενική εντύπωση που υπάρχει στην Ηρακλειώτικη κοινωνία ότι το Βενιζέλειο είναι “το νοσοκομείο της καρδιάς της”.

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε για να δείτε σε πραγματικό χρόνο (real time) στοιχεία παραγωγής για το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το τρέχων έτος, μέχρι τη στιγμή που κάνετε κλικ (υπάρχει σχετική καθυστέρηση, λόγω της real time αναζήτησης):

Στοιχεία σε πραγματικό χρόνο

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com