Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όραμα-Αποστολή

Κυρίαρχη βάση στο στο όραμά μας είναι ο πολίτης και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς αυτόν.

Όραμα της Διοίκησης και όλων των εργαζομένων του Βενιζελείου, είναι να γίνει το νοσοκομείο μας συνώνυμο της ποιοτικής και αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών υγείας και η πρώτη επιλογή της κοινωνίας για τη λήψη των αντίστοιχων υπηρεσιών. Όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτόν το φορέα νιώθουμε υπερηφάνεια που συμβάλλουμε καθημερινά, ο καθένας από το δικό του αντικείμενο εργασίας, στην αποκατάσταση και προαγωγή υγείας του πληθυσμού της Κρήτης. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχει κατατεθεί, η Διοίκηση φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αποδοτικότητας, της ποιοτικής εξυπηρέτησης ασθενών και πολιτών, της επέκτασης και γενικά της αναβαθμισμένης λειτουργίας των νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Ο κεντρικός σκοπός του Νοσοκομείου είναι η όσο τον δυνατόν καλύτερη παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

Η αποστολή του συνίσταται:

 • Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών περίθαλψης
 • Στην ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας
 • Στην ανάπτυξη και προαγωγή των υπηρεσιών περίθαλψης
 • Στην συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας
 • Στην εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης και νέων διαδικασιών που βελτιώνουν την παραγωγικότητα
 • Στην ανάπτυξη και πιστοποίηση διαδικασιών

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη του κεντρικού σκοπού είναι:

 • Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας και η διαρκής παρακολούθηση του
 • Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας
 • Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
 • Η διαφύλαξη των πόρων έναντι απώλειας, κακής χρήσης και ζημίας
 • Η εκτέλεση εύρυθμων, δεοντολογικών, οικονομικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών λειτουργιών.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com