Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αίτηση Πολίτη

Από τη σελίδα αυτή μπορούν οι πρώην εργαζόμενοι του νοσοκομείου και οι πολίτες να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για μία σειρά διοικητικών διαδικασιών με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα αντίστοιχα τμήματα παραλαβής των αιτήσεων δύναται να επιβεβαιώσουν την ορθότητα όλων των παραπάνω στοιχείων σε επικοινωνία με τον πολίτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι βεβαιώσεις παραλαμβάνονται από τα αντίστοιχα τμήματα ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή από τρίτους με εξουδιοδότηση (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ). Εάν η βεβαίωση αποσταλεί με courier, αυτή παραλαμβάνεται μόνο με επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ από τον ενδιαφερόμενο. Εάν συμπληρωθεί ως τρόπος αποστολής το e-mail (μόνο για πρώην εργαζόμενους), η βεβαίωση θα αποσταλεί στο e-mail που έχει δώσει ο πρώην εργαζόμενος και έχει καταχωρηθεί στη βάση του γραφείου προσωπικού (η ηλεκτρονική βεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ).

Έντυπα Αιτήσεων

Παρακάτω θα βρείτε έντυπα αιτήσεων, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία υποβολής τους ηλεκτρονικά.

Είδος Αίτησης Αρχείο
Αίτηση Γενική DOC
Αίτηση Άδειας Κανονικής DOC
Αίτηση Άδειας Αναρρωτικής DOC
Αίτηση Άδειας Ευπαθών Ομάδων DOC
Αίτηση Άδειας Κύησης DOC
Αίτηση Άδειας Λοχείας DOC
Αίτηση Άδειας Μητρότητας DOC
Αίτηση Γονικής Άδειας DOC
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599-1986 για Άδεια Μητρότητας DOC
Αίτηση Άδειας Ειδικού Σκοπού DOC
Υπεύθυνη Δήλωσης Ασθενείας DOC
Αίτηση Σύνταξης DOC
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599-1986 για Σύνταξη DOC
2η Αίτηση Σύνταξης DOC
Αίτηση Διαγραφής από Οργανική Θέση & Παραμονής με Παράταση DOC
Αίτηση Χορήγησης Κωδικού Πρόσβασης ΟΠΣΥ PDF
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599-1986 DOC
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com