Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Δ/ΞΗ 5/2021 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

 Διακήρυξη Αριθμ5/2021  Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2020

 Ανακοίωση Ανακοίνωση Μετάθεσης (δ/ξης 67/2020  Προϋπολογισμός 361.390,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/05/2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com