Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2019 « ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”»

 Διακήρυξη Αριθμ.26/2019  Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/08/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20681

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ 39/2019  Προϋπολογισμός 6.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  6/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 Διακήρυξη Αριθμ39/2019  Προϋπολογισμός 6.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  06/11/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ 34/2019  Προϋπολογισμός 159.052,09  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  07/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 22ΔΙΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

 Διακήρυξη Αριθμ22ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 38759,77  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ”

Διακήρυξη Αριθμ.36/2019  Προϋπολογισμός 62.899,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20683

Διαβάστε περισσότερα