Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Δ/ΞΗ 24/2020 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ (TURIS), ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ24/2020  Προϋπολογισμός 46.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/7/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής 20721

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 23/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ23/2020  Προϋπολογισμός 44.700,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο Ερμής 20723

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17ΔΙΣ/2020

 Διακήρυξη Αριθμ17ΔΙΣ/2020  Προϋπολογισμός 104.226,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  07/08/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα