Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 70ΔΙΣ/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

 Διακήρυξη Αριθμ 70ΔΙΣ/2020  Προϋπολογισμός  220.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ TOY ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ) για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 Διακήρυξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5048/2021  ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ  ΚΑΤΑΚΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 17/03/2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 52ΔΙΣ/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 52ΔΙΣ/2020  Προϋπολογισμός 54.312,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 2209/1-2-2021 ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19

 Διακήρυξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2209/1-2-2021  ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ  ΚΑΤΑΚΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  04/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 05/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 71/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ 71/2020  Προϋπολογισμός 915.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  05/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2020 “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ74/2020  Προϋπολογισμός 169.640,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com