Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ μόνο κάθε Τετάρτη: 13:00-15:00 Εξαίρεση: αν έχουν κληθεί να προσκομίσουν έγγραφα απαραίτητα για την εξέλιξη διαγωνισμών. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία προτείνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω Mail). Από τη Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.»Βενιζέλειο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ52/2019  Προϋπολογισμός 44.999,60  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  17/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής    20699

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DRI OCT TRITON OCTARA” ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ.35/2019  Προϋπολογισμός 45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20691

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 31/2019 για την προμήθεια “Απολυμαντικά”

 Διακήρυξη Αριθμ.31/2019  Προϋπολογισμός 80.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 50/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 50/2019  Προϋπολογισμός 98.580,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 53/2019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚOΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ53/2019  Προϋπολογισμός 35.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  8/1/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20700

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 37/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διακήρυξη Αριθμ 37/2019  Προϋπολογισμός 23.932,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  Ημ. Ανοίγματος 30/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20684.zip

Διαβάστε περισσότερα