Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ μόνο κάθε Τετάρτη: 13:00-15:00 Εξαίρεση: αν έχουν κληθεί να προσκομίσουν έγγραφα απαραίτητα για την εξέλιξη διαγωνισμών. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία προτείνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω Mail). Από τη Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.»Βενιζέλειο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37ΔΙΣ/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ37ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 23.932.00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20705

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΝ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

 Διακήρυξη Αριθμ 1/2020  Προϋπολογισμός  300.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  18/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα