Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2019 « ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”»

 Διακήρυξη Αριθμ.26/2019  Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  28/08/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. ΕΡΜΗΣ: 20681

Διαβάστε περισσότερα

Δ-ΞΗ 42ΔΙΣ/2019

 Διακήρυξη Αριθμ42ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 26918,02  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20688

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ41/2019  Προϋπολογισμός 58.800,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 40/2019 Εξοπλισμοί Χορήγησης των Δόσεων του Φαρμάκου

 Διακήρυξη Αριθμ.40/2019  Προϋπολογισμός 60.120,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  22/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 38/2019 για την προμήθεια “Μελανοταινίες”

 Διακήρυξη Αριθμ38/2019  Προϋπολογισμός 60.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα