Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Δ/ΞΗ 28ΔΙΣ/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ C-ARM ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ SIEMENS

 Διακήρυξη Αριθμ 28ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 145.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα