Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Γραφείο Προμηθειών

Δ/ΞΗ 28ΔΙΣ/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ C-ARM ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ SIEMENS

 Διακήρυξη Αριθμ 28ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 145.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  10/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49ΤΡΙΣ/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ49ΤΡΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 31.116,56  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 40/2020 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ40/2020  Προϋπολογισμός 133.104,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  23/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17ΤΡΙΣ/2020 «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ (MEDPLAT COLON)»

 Διακήρυξη Αριθμ17ΤΡΙΣ/2020  Προϋπολογισμός 104.9226,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 39/2020 «ΘΗΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ39/2020  Προϋπολογισμός 50.220,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  21/9/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.   Αρχείο Ερμής 20738

Διαβάστε περισσότερα