Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αίτηση Καταρτιζόμενου ΣΑΕΚ

Από τη σελίδα αυτή μπορούν οι καταρτιζόμενοι του ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζέλειο - Πανάνειο να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ΣΑΕΚ δύναται να επιβεβαιώσει την ορθότητα όλων των παραπάνω στοιχείων σε επικοινωνία με τον καταρτιζόμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι βεβαιώσεις παραλαμβάνονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ή από τρίτους με εξουδιοδότηση (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ). Εάν συμπληρωθεί ως τρόπος αποστολής το e-mail, η βεβαίωση θα αποσταλεί στο e-mail που έχει δώσει ο καταρτιζόμενος, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί από τον ίδιο στο ΣΑΕΚ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com