Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κανονισμοί Λειτουργίας Διαφόρων Τμημάτων

Τμήμα Περιγραφή Αρχείο
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Εσωτερικός κανονισμός για την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας PDF
Επιστασίας Εσωτερικός κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων PDF
Πληροφορικής 1.Κανονισμός λειτουργίας Πληροφορικών Συστημάτων
2.Αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης ΟΠΣΥ

3. Αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης VPN

4. Πολιτική Καθαρού Γραφείου
PDF
PDF
PDF
PDF
Γενικής Χειρουργικής Κανονισμός λειτουργίας της Κλινικής ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ και το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα PDF
Ψυχιατρικής Κανονισμός λειτουργίας ψυχιατρικών τακτικών ιατρείων PDF
Ουρολογικής Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας PDF
Φυσικοθεραπείας Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας PDF
Νοσηλευτική Υπηρεσία Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας Αποκλειστικών Νοσοκόμων Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ) PDF
Χειρουργείο Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας PDF