Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Οδηγίες για Ασθενείς και Επισκέπτες

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (Αρθ. 47, Ν 2071/92, ΦΕΚ123/Α)

 1. Ο ασθενής έχει δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει δικαίωμα παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενή με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί για ότι αφορά στην κατάστασή του.
 5. Το συμφέρον του ασθενή είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενή πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπος του έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου και η οποία μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεση του για τυχόν συμμετοχή του είναι δικαίωμα του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες όπου είναι δυνατόν προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου και των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων πρέπει να είναι εγγυημένος.
 9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα σεβασμού και αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων. Για αναφορά παραπόνων, παρακαλείστε να απευθύνεστε στους ιεραρχικά υπεύθυνους υπαλλήλους καθώς και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ

Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για την ασφαλή παραμονή σας, τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που λαμβάνετε και τη διευκόλυνση του έργου του προσωπικού του νοσοκομείου. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε ενημερωθείτε και εφαρμόζετε τα ακόλουθα:

 1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας του, τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 2. Ο ασθενής και οι συνοδοί του έχουν υποχρέωση να παρέχουν στο προσωπικό του νοσοκομείου τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητούνται, να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας και ασφάλισης, τυχόν άλλα σχετικά έγγραφα (εξετάσεις, γνωματεύσεις κλπ) και να ενημερώνονται από το Γ ραφείο Κίνησης για τους όρους νοσηλείας τους.
 3. Συνοδός ασθενούς θεωρείται αυτός που έχει άδεια παραμονής στο θάλαμο του ασθενή από την Προϊσταμένη ή το Δ/ντή. Συνοδοί και ασθενείς παρακαλούνται: να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού, να φροντίζουν για τη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης, να μην κάθονται στα κρεβάτια, να μη βάζουν λουλούδια στους θαλάμους, να μη διατηρούν τρόφιμα, να απορρίπτουν κατάλληλα τον ιματισμό και τα απορρίμματα, να κάνουν συνετή χρήση του εξοπλισμού και του υλικού των θαλάμων, του νερού, των φωτιστικών και των κλιματιστικών και να αποφεύγουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στους θαλάμους.
 4. Η τήρηση του ωραρίου επισκεπτηρίου είναι αυστηρή και απολύτως απαραίτητη. Οι επισκέπτες και οι συνοδοί πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους και τους διαδρόμους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και των ιατρικών επισκέψεων και να μην προκαλούν θόρυβο ή συνωστισμό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών ως επισκεπτών ή συνοδών. 

  Ωράριο Επισκεπτηρίου: Καθημερινές 17:00-20:00, Σαββατοκύριακα & αργίες 11:00-13:00 & 17:00-20:00 


 5. Η διατροφή των ασθενών αποτελεί ευθύνη του νοσοκομείου και έχει καθορισθεί σύμφωνα την πάθηση τους. Η καλή σας πρόθεση να φέρνετε τρόφιμα στους ασθενείς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη νοσηλεία τους (απορρύθμιση σακχάρου, αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων κλπ) και δυσχεραίνει την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων των θαλάμων.
 6. Το κάπνισμα απαγορεύεται δια νόμου σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.
 7. Η ασφαλής φύλαξη των προσωπικών σας αντικειμένων γίνεται με δική σας ευθύνη. Αποφεύγετε να έχετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα και μεγάλα χρηματικά ποσά.
 8. Μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους χωρίς άδεια και να είστε συνεπείς στα ραντεβού σας.
 9. Σε περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από Αποκλειστικές/-ους Νοσοκόμες/-ους Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ) οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν (ΥΑ Υ4α/οικ.37804, ΦΕΚ1023/Β/2013 &Υ4α/οικ.75206, ΦΕΚ 1944/Β/2013). Οι ΑΝΑΦ καλούνται μόνο από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και μόνο από το σχετικό Κατάλογο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν έγγραφης αίτησης του ασθενή ή των συνοδών του. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί νομική υποχρέωσή σας και είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Σε περίπτωση που επιλέξετε αποκλειστική/-ό νοσοκόμα/-ο με δική σας πρωτοβουλία ή/και μέσω άλλης διαδικασίας, η ευθύνη για τη φροντίδα του ασθενή βαρύνει εσάς και σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες (Αστυνομία, ΙΚΑ, ΣΔΟΕ, κλπ) ενδέχεται να είστε υπόλογοι για συμμετοχή σας στην προώθηση της παράνομης εργασίας. Αν πρόκειται για οικιακή βοηθό, θα πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως στη Νοσηλευτική Υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα Αποκλειστικών Νοσοκόμων Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ) πατήστε εδώ.
 10. Ιδιωτική αμοιβή σε οποιοδήποτε εργαζόμενο του νοσοκομείου και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβλητική.
 11. Για αναφορά παραπόνων, παρακαλείστε να απευθύνεστε στους ιεραρχικά υπεύθυνους υπαλλήλους καθώς και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου.
 1. Για πληροφορίες και προγραμματισμό του πρωινού ραντεβού σας, καλέστε στα τηλέφωνα 281340 8189 ή 281340 8193 από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00-13:00.
 2. Ο προγραμματισμός των απογευματινών ραντεβού γίνεται στα τηλέφωνα 2810 320980 ή 281340 8469, από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 15:00 έως 20:00.
 3. Στο νοσοκομείο μας εκτελούνται παρακλινικές εξετάσεις, βιοπαθολογικές, ιατρικής απεικόνισης και λοιπές εργαστηριακές, μόνο εφόσον ο ασθενής έχει μαζί του τα ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενα παραπεμπτικά
 4. Κατά τη νοσηλεία σας:
  • Μην καταναλώνετε τρόφιμα και μη λαμβάνετε φάρμακα που δεν έχουν καθοριστεί για τη θεραπεία σας από το γιατρό σας.
  • Για δυσκολίες που δεν ξεπερνιούνται μπορείτε να ζητήσετε την Κοινωνική Λειτουργό
  • Κατά την έξοδο σας από το Νοσοκομείο, αν είναι απαραίτητο, θα σας δοθούν σαφείς οδηγίες για το είδος και το χρόνο θεραπείας στο σπίτι σας.
  • Πριν την έξοδο σας από το νοσοκομείο, κάνετε τελικό έλεγχο για το αν ξεχάσατε δικά σας αντικείμενα.
  • Μπορείτε να εγκαταλείψετε το Νοσοκομείο με προσωπική σας ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να υπογράψετε ένα αποδεικτικό έγγραφο ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεων σας.
 5. Για να πάρετε γνωμάτευση σε μια νοσηλεία που είχατε, κάνετε αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου ή ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας
 6. Για να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο ή να προβείτε σε καταγγελία για οποιαδήποτε διαδικασία παροχής υπηρεσιών μέσα στο Νοσοκομείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη (ΓΥΠ), που στεγάζεται στην παλαιά Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου ή να την κάνετε ηλεκτρονικά, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
 7. Τo επισκεπτήριο στο Νοσοκομείο καθορίζεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου τις παρακάτω ώρες:
  Ώρες Επισκεπτηρίου
  Δευτέρα - Παρασκευή
  ---
  5 - 8 το απόγευμα
  Σάββατο & Κυριακή
  11 - 1 το πρωί
  5 - 8 το απόγευμα
  Επισκεπτήριο ΜΕΘ
  Ώρες Επισκεπτηρίου ΜΕΘΚαθημερινά 17:00-17:30
  Ώρες Ενημέρωσης Συγγενών στη ΜΕΘΚαθημερινά 13:30-14:00
 8. Το parking του νοσοκομείου είναι ελεύθερης πρόσβασης, αλλά με δική σας ευθύνη. ΜΗΝ αφήνετε πράγματα αξίας εντός του αυτοκινήτου σας, υπάρχει πιθανότητα κλοπής.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Ελεγκτές Ιατροί ΕΟΠΥΥ του νοσοκομείου μας, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη, ασκούν τις δραστηριότητές τους στο χώρο του Γραφείου Κίνησης του ΤΕΠ (υπόγειο νέας πτέρυγας), βάσει του κατωτέρω προγράμματος κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται:

 • Δευτέρα        09:30-13:00
 • Τρίτη            09:00-13:00
 • Τετάρτη        09:00-13:00
 • Πέμπτη          12:00-13:00
 • Παρασκευή    09:00-13:00

Εκ μέρους της Διοίκησης

General Instructions for your Admission to Hospital:

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com