Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

Από τη σελίδα αυτή, μπορείτε να δείτε τις βεβαιώσεις μισθοδοσίας σας.

Η υπηρεσία προβολής βεβαιώσεων μισθοδοσίας, για λόγους ασφαλείας, είναι διαθέσιμη μόνο εντός του νοσοκομείου και για εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή, απαιτείται να πάρετε κωδικό από τον σύλλογο εργαζομένων ή το τμήμα Πληροφορικής του νοσοκομείου.

Για να δείτε την μισθοδοσία σας, αν είστε εντός του νοσοκομείου, πατήστε Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας.

Για να δείτε ή να εκτυπώσετε την ετήσια συγκεντρωτική βεβαίωση μισθοδοσίας (για έλεγχο των στοιχείων με το taxis),  αν είστε εντός του νοσοκομείου, πατήστε Ετήσιες Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας (απαραίτητα στοιχεία πιστοποίησης ο αριθμός μητρώου μισθοδοσίας, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ σας).

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com