Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ερωτηματολόγιο για την πρόθεση εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας με το εμβόλιο COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι διεξάγεται έρευνα από τον Ε.Ο.Δ.Υ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας, το οποίο και επελέγη σαν ένα από τα λίγα Νοσοκομεία από την Επικράτεια που θα συμμετέχουν σε αυτήν την πολυκεντρική μελέτη. Στόχος της είναι να μελετηθεί η πρόθεση όλου του Προσωπικού, ανεξαρτήτως θέσης ή υπηρεσίας, να εμβολιασθεί κατά του ιού Covid-19, εφόσον υπάρξει αποτελεσματικό εμβόλιο, συμπληρώνοντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, διάρκειας δύο λεπτών. Η γνώμη σας θα βοηθήσει σημαντικά στην στρατηγική χάραξης σωστού και προσαρμοσμένου στις ανάγκες προγραμματισμού εφαρμογής προληπτικού εμβολιασμού, σε όλο το προσωπικό των Μονάδων Υγείας και την άρση πιθανών εμποδίων, προβλημάτων, αμφιβολιών και την λύση όποιων αποριών. Ευελπιστούμε στην δημιουργία τείχους προστασίας κατά του ιού, για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, τους ασθενείς και την κοινωνία γενικότερα, κάτι που θα βοηθήσει και στην γρηγορότερη επιστροφή στην κανονικότητα. Σημειώνεται ότι υπάρχει σχετική απόφαση-άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, για την διεξαγωγή της μελέτης και διανομή του ερωτηματολογίου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την συμβολή σας στην μελέτη.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com