Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εκπαιδευτική πλατφόρμα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών προσωπικού ΓΝ Βενιζελείου

Παρακαλώ πιστοποιηθείτε με όνομα χρήστη το ΑΦΜ σας και κωδικό πρόσβασης το ΑΜΚΑ σας, και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ