Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Φυσικοθεραπεία: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Στα πλαίσια του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσοκομείου, το τμήμα Φυσικοθεραπείας διοργανώνει εκπαιδευτικά μαθήματα για την κατάρτιση του προσωπικού του τμήματος αλλά και για την ενημέρωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, με απώτερο σκοπό την ολοκληρωμένη θεραπεία και την αποκατάσταση των ασθενών.

Στόχος του προγράμματος είναι η συνεχής επιστημονική ενημέρωση του προσωπικού της Φυσικοθεραπείας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και η προαγωγή του συντονισμού και της συνεργασίας όλων εκείνων που εμπλέκονται στην βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Με εκτίμηση Παντουβάκη Άννα Υπεύθυνη Φυσικοθεραπείας Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2022-2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com