Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ακτινολογικό τμήμα


Το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης και επεμβατικής ακτινολογίας. Το ειδικευμένο προσωπικό και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για εκτέλεση εξετάσεων μεγάλης ακρίβειας και υψηλής διαγνωστικής αξίας. Επίσης δραστηριοποιείται στη συνεχή εκπαίδευση του Ιατρικού Προσωπικού με ετήσιο πρόγραμμα και με συμμετοχή σε δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.

Βαθμός/Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθύντρια Ακτινοδιαγνώστης Ιατρός Κάββαλο Τζεραρντίνα  281340 8532  281340 8540
Διευθυντής Ακτινοδιαγνώστης Ιατρός Κουντάκης Μιχαήλ 281340 8424
Διευθυντής Ακτινοδιαγνώστης Ιατρός Ρασούλης Αντώνιος 281340 8439
Διευθυντής Ακτινοδιαγνώστης Ιατρός Βασιλάκης Γεώργιος 281340 8439
Ακτινοδιαγνώστης Ιατρός Τρίτου Ιωάννα 281340 8424
Προϊσταμένη Γιαμαλή Ελένη 281340 8445
Ακτινοφυσικός Λυδάκης Ιωάννης 281340 8706

Μονάδα κλασσικής ακτινολογίας
Στη Μονάδα της κλασσικής ακτινολογίας λειτουργούν δύο κλασσικά ακτινογραφικά μηχανήματα, ψηφιοποιητής ο οποίος συμβάλει στην επιτάχυνση της εξέτασης, στη βελτιστοποίηση της απεικόνισης και την παροχή των απαιτούμενων διαγνωστικών πληροφοριών για τον ασθενή με την μικρότερη δυνατή ακτινική επιβάρυνση. Πραγματοποιούνται όλες οι ακτινολογικές λήψεις. Η Μονάδα Ψηφιακής Πανοραμικής Ακτινογραφίας λειτουργεί κανονικά μετά την αντικατάσταση της. Η Μέτρηση Οστικής Μάζας δε λειτουργεί λόγω σοβαρής βλάβης και αναμένουμε την αντικατάσταση της.

Μονάδα υπερήχων
Η Μονάδα Υπερήχων είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα υπερήχων (τρία των αριθμό) και με εξειδικευμένο Ιατρικό Προσωπικό.
Διενεργούνται όλες οι εξετάσεις ρουτίνας (άνω–κάτω κοιλίας, τραχήλου, μαστού, αγγεία triplex αγγείων, θυρεοειδούς, οσχέου, εγκεφάλου, θώρακα, ισχίων, μαλακών μορίων).
•Εξειδικευμένες–Επεμβατικές: Παρακεντήσεις (θυρεοειδούς, λεμφαδένων, μαστού, διαγνωστική–εκκενωτική θώρακα, ασκητική συλλογή.
•Βιοψίες: Προστάτη, Νεφρών, Ήπατος, Παγκρέατος, Λεμφαδένων, Μαστού, Θώρακος.
•Παροχετεύσεις: Ενδοκοιλιακών αποστηματικών συλλογών.

Μονάδα μαστογραφίας
Η Μονάδα μαστογραφίας λειτουργεί για τον πλήρη διαγνωστικό έλεγχο του μαστού.

Γραφείο ιατρικής φυσικής – ακτινοφυσικής
Στο Ακτινολογικό απασχολείται μόνιμα Ακτινοφυσικός, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο του Εργαστηρίου και την ακτινοπροστασία των Εργαζομένων και των Ασθενών.