Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας και Μαγνητικού Συντονισμού

Τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας και Μαγνητικού Συντονισμού


Στο Τμήμα, που είναι άριστα εξοπλισμένο, πραγματοποιούνται διαγνωστικές - απεικονιστικές εξετάσεις που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα αξονικών-μαγνητικών τομογραφιών, στοχεύοντας στην άριστη διαγνωστική προσέγγιση σοβαρών κλινικών προβλημάτων. Ο μεγάλος αριθμός πραγματοποιούμενων εξετάσεων, που οφείλεται στην υπερπροσπάθεια και το φιλότιμο του απασχολούμενου στο Τμήμα Προσωπικού, καλύπτει έγκαιρα τις παραπάνω ανάγκες.

Βαθμός/Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθύντρια Ακτινοδιαγνωστικής Κοκκινάκη Μαρία  281340 8425  281340 8020
Προϊσταμένη Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα 281340 8445
Γραμματεία  Σταυρουλάκη Γεωργία  281340 8430
Γραμματεία   Χαλκιά Βικτωρία 281340 8430

Εξοπλισμός
Στο Τμήμα λειτουργούν δύο σύγχρονοι Πολυτομικοί Αξονικοί Τομογράφοι 16 και 64 τομών, και ένας Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 tesla.

Βασικοί κανόνες λειτουργίας
Το Τμήμα λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή σε πρωινό ωράριο καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των Κλινικών του Νοσοκομείου και των προγραμματισμένων περιστατικών που εντάσσονται στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.
Σε απογευματινό ωράριο καλύπτονται τακτικά περιστατικά που εντάσσονται στο θεσμό της Ολοήμερης Λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Οι ασθενείς των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και της Ολοήμερης Λειτουργίας προγραμματίζονται για την εξέταση τους κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα (Τηλ. 281340 8430) όπου παρέχονται πληροφορίες κατάλληλης προετοιμασίας (όπου χρειάζεται) για την επίτευξη του πλέον έγκυρου διαγνωστικού αποτελέσματος, σε ασφαλείς για τον ασθενή συνθήκες. Ο προγραμματισμός των εξετάσεων και η προτεραιότητα στην πραγματοποίηση τους γίνεται με κριτήρια αυστηρώς ιατρικά.
Στις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, η κάλυψη των Επειγόντων Περιστατικών είναι άμεση σε 24ωρη βάση από το εφημερεύον Ιατρικό και Παραϊατρικό προσωπικό.
Κάθε εξέταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη Ειδικευμένου Ιατρού συνεπικουρούμενου από Ειδικευόμενο Ιατρό μετά τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού του ασθενούς.
Οι κανόνες ακτινοπροστασίας για ασθενείς και απασχολούμενους στο Τμήμα, τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Εκπαίδευση
Η συνεχής εκπαίδευση του Προσωπικού σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016-2017

 Φωτογραφικό υλικό

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com