Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Παθολογοανατομικό

Παθολογοανατομικό τμήμα


Στο παθολογοανατομικό Τμήμα εκτελείται η ιστολογική εξέταση κάθε εξαιρεθέντος ιστού ή βιοψίας, από τον ανθρώπινο οργανισμό, η οποία αποτελεί την ακριβέστερη διαγνωστική μέθοδο στην ιατρική. Η ιστολογική εξέταση συνίσταται στην μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση ιστών με σκοπό την τελική διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου. Προσφέρει επίσης σημαντικές πληροφορίες για την επιλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης, προβλέπει την εξέλιξη και την ανταπόκριση στη θεραπεία, ελέγχει την ανταπόκριση και έχει βασικό ρόλο στη διερεύνηση των αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών.

Βαθμός/Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Συν. Διευθύντρια  Γιαννικάκη Ελπίδα (Λίντα) 281340 8108
Γραμματεία Βουρβαχάκη Ρούλα 281340 8108

Το Παθολογοανατομικό Τμήμα του Βενιζέλειου Νοσοκομείου ιδρύθηκε το 1964 και είναι το παλαιότερο παθολογοανατομικό εργαστήριο της Κρήτης και από τα πρώτα εργαστήρια που άρχισαν να λειτουργούν στην Ελλάδα.
Στεγάζεται στον 2ο όροφο του Νέου κτιρίου του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες του έτους, καθημερινά και εφημερεύει με εφημερία ετοιμότητος για τα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου.

Η εξυπηρέτηση και επικοινωνία γίνεται μέσω της γραμματείας του τμήματος, από 12:00-14:00, καθημερινά στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2813 408108 και Fax: 2810368103

Σήμερα το Τμήμα είναι στελεχωμένο με τρεις μόνιμους ειδικευμένους ιατρούς παθολογοανατόμους, μια βιολόγο, μια τεχνολόγο, δύο παρασκευαστές και μία γραμματέα. Χορηγεί τρία χρόνια ειδικότητα και διαθέτει δύο θέσεις Ειδικευομένων Γιατρών.
Στο Εργαστήριο εκτελούνται περίπου 11700 εξετάσεις από 7500 ασθενείς ανά έτος, στις οποίες περιλαμβάνονται χειρουργικά παρασκευάσματα, βιοψίες, βιοψίες δια βελόνης και ταχείες βιοψίες, που προέρχονται από όλες τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου καθώς και Συμβουλευτικές Γνώμες, με αντικείμενο τη Γενική Παθολογική Ανατομική. Για την πλήρη ιστολογική διερεύνηση, για διαγνωστικούς, προγνωστικούς και προβλεπτικούς σκοπούς εκτελούνται ιστοχημικές και ανοσοϊστοχημικές χρώσεις με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας, σε ανοικτό αυτόματο σύστημα όπου ανιχνεύεται μεγάλη ποικιλία πρωτεϊνών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα in situ υβριδισμού.
Οι ιστολογικές απαντήσεις καταγράφονται και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, και τα αποτελέσματα παραδίδονται εγγράφως και υπογεγραμμένα από τους διαγνώστες Παθολογοανατόμους, στους υπεύθυνους των κλινικών και τμημάτων που έχουν παραγγείλει την αντίστοιχη ιστολογική εξέταση. Υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο ιστολογικών εκθέσεων από το 1978.
Στο Επιστημονικό έργο του προσωπικού περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις, ομιλίες, συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά δρώμενα.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2022-2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com