Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Βιοχημικό Εργαστήριο


Στόχοι
-Η υπεύθυνη, σωστή και γρήγορη διακίνηση των δειγμάτων αίματος που έρχονται σε εμάς.
-Το τμήμα Αιμοληψιών του Νοσοκομείου λειτουργεί από τις 8:00 έως 11:00 το πρωί για τους εξωτερικούς ασθενείς και τους ασθενείς βραχείας Νοσηλείας (Χημειοθεραπείες).

Βαθμός/Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθύντρια Βιοπαθολόγος Ελένη Φαρσαράκη 281340 8138
Επιμελήτρια Α' Βιοπαθολόγος Αλεξάνδρα Παπαγιαννάκη 281340 8138

Κλινικό Έργο 
Συνεργασία και επικοινωνία με τους κανονικούς Ιατρούς τόσο των κλινικών μας όσο και των ΤΕΠ.

Εκπαιδευτικό Έργο
Επιλογή και ανάλυση διαφόρων θεματικών ενοτήτων με τους ειδικευόμενους και τους άλλους συνεργάτες του τμήματος.

Προσφερόμενο Έργο 
Το προσφερόμενο έργο του Βιοχημικού Τμήματος αναφέρεται στις παρακάτω εξετάσεις.

Αυξημένη χοληστερίνη: νοσηρότητα και πρόληψη