Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Χειρουργείο


Το Χειρουργείο αποτελεί μια ειδική, πολυσύνθετη μονάδα σε ένα Νοσοκομείο του οποίου το έργο οριοθετείται βάσει αυστηρών διεθνών, επιστημονικών οδηγιών και περιλαμβάνει εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων και λοιπών ιατρικών επεμβατικών ιατρικών πράξεων σε συνθήκες ασηψίας.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη Παπαδάκη Χαρίκλεια 281340 8566

Σκοπός του Χειρουργείου αποτελεί η συνεργασία όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων αλλά και των επαγγελματιών υγείας που δρουν στο χώρο του Χειρουργείου, η εύρυθμη λειτουργία αυτού, η ποιότητα των συνθηκών εργασίας, ενώ πρωταρχικό μέλημα αποτελεί πάντα η διασφάλιση της υγείας του ασθενή.

Λόγω της ιδιαιτερότητας και της ποικιλομορφίας του Χειρουργείου και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, η θεσμοθέτηση κανόνων και πρωτοκόλλων θεωρείται επιβεβλημένη σε κάθε σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η εφαρμογή τους εξατομικεύεται και προσαρμόζεται αναλόγως αφού προσανατολίζεται στην περαιτέρω βελτιστοποίηση των διαδικασιών, την εύρυθμη λειτουργία του Χειρουργείου και κατ’ επέκταση του Νοσοκομείου.

Κανονισμός Χειρουργείου

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com