Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δερματολογικό – Αφροδισιολογικό Τμήμα

Δερματολογικό – Αφροδισιολογικό Τμήμα


Το δερματολογικό Τμήμα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου, πίσω από την μονάδα του τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Βενιζέλειου.
Η ανάπτυξη και οι δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνουν:

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Υπεύθυνος Ξεκαρδάκης Δημήτριος 281340 8709

-Τακτικά Εξωτερικά ιατρεία
-Eιδικά ιατρεία (ψυχοδερματολογίας, ψωρίασης, ονυχιών, μελαχρωματικών και μελανοκυτταρικών βλαβών και όγκων του δέρματος, κρυοχειρουργικής, μικροεπεμβάσεων)
-Απογευματινά ιατρεία

Παράλληλα υπάρχει συνεργασία με όλες τις κλινικές και τα τμήματα του Νοσοκομείου μας (διασυνδετική Ιατρική).
Οι ασθενείς του Τμήματος φιλοξενούνται στην Α΄& Β΄ παθολογική κλινική του πρώτου ορόφου του παλαιού κτιρίου, όταν κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία τους και η παρακολούθηση τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου ιατρονοσηλευτικών ροών «ΠΑΝΑΚΕΙΑ».

Προσωπικό Τμήματος
Είναι στελεχωμένο από δύο ειδικούς Δερματολόγους – Αφροδισιολόγους και από μία έμπειρη Νοσηλεύτρια.

Σκοπός
Η πρόληψη, η διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση των δερματολογικών – αφροδισίων νοσημάτων.
Η ενημέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού μας στόχο έχει την άριστη λειτουργία και την συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης.
Ενημέρωση του κοινού με θεματολογία που αφορά παθήσεις του δέρματος και αφροδίσια νοσήματα στοχεύει στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ορθή θεραπευτική αγωγή.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
• Διαγνωστικός έλεγχος: εξωτερικό ιατρείο καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. κατόπιν ραντεβού
• Ιατρείο ψωρίασης
• Ιατρείο Ονυχιών
• Ιατρείο όγκων του Δέρματος – μελανοκυτταρικών βλαβών και δερματοσκόπησης
• Ιατρείο κρυοχειρουργικής Θεραπείας
• Ιατρείο Μικροεπεμβάσεων
• Διασυνδετική Ιατρική με όλες τις κλινικές και τα τμήματα του Νοσοκομείου
• Δέχεται παραπεμπτικά από δερματολόγους – αφροδισιολόγους που λειτουργούν εκτός νοσοκομείου

Ραντεβού
• Ασθενείς που παρακολουθούνται στο τμήμα μας προγραμματίζονται αντίστοιχα με τις υποδείξεις του θεράποντα ιατρού
• Νέοι ασθενείς προγραμματίζονται από την γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων στα τηλέφωνα των εξωτερικών ιατρείων

Απογευματινά Ιατρεία
Λειτουργούν μία φορά την εβδομάδα.

Εκπαιδευτικό έργο
Εκπαιδεύονται ιατροί γενικής Ιατρικής.
Γίνονται μαθήματα–διαλέξεις σε ειδικά θέματα Δερματολογίας–Αφροδισιολογίας, κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα μας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com