Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Καρδιολογική κλινική


Η Καρδιολογική Κλινική εφημερεύει κάθε 2η ημέρα, υποδεχόμενη ασθενείς από το Νομό Ηρακλείου, τους υπόλοιπους Νομούς της Κρήτης, το Νομό Δωδεκανήσου και το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.
Η Καρδιολογική Κλινική έχει στελεχωθεί με ιατρούς εξειδικευμένους στην τεχνητή βηματοδότηση και ηλεκτροφυσιολογία, στις νεότερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς, στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της αρτηριακής υπέρτασης και των δυσλιπιδαιμιών και στην παρακολούθηση και θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Διαθέτει 9 οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών Καρδιολογίας.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθυντής Φουκαράκης Εμμανουήλ 281340 8466
Προϊστάμενος Αποστολάκης Ευάγγελος 281340 8085

Κλίνες Νοσηλείας
Συνολικά 35 κλίνες, από τις οποίες 32 κλίνες σε κοινούς θαλάμους και 3 κλίνες σε θάλαμο αυξημένης φροντίδας. Ο θάλαμος αυξημένης φροντίδας έχει κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά στερείται νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να λειτουργήσει αυτόνομα.

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Λειτουργούν στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου. Δέχονται προγραμματισμένες επισκέψεις (με ραντεβού).

Ιατρείο Γενικής Καρδιολογίας
Λειτουργεί καθημερινά (πλην αργιών). Εξυπηρετεί 10 - 20 κλινικά περιστατικά κάθε φορά και επιπλέον αυτών, ασθενείς που χρειάζονται απλώς συνταγογράφηση ή ιατρική γνωμά-τευση.

Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης και Δυσλιπιδαιμιών
Λειτουργεί κάθε Τρίτη (πλην αργιών). Εξυπηρετεί 5 - 7 περιστατικά κάθε φορά.

Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας
Λειτουργεί κάθε Τετάρτη (πλην αργιών). Εξυπηρετεί 5 - 7 περιστατικά κάθε φορά.

Ιατρείο Στεφανιαίας Νόσου
Λειτουργεί κάθε Πέμπτη (πλην αργιών). Εξυπηρετεί 5 - 7 περιστατικά κάθε φορά.

Ιατρείο Αρρυθμιών
Λειτουργεί κάθε Παρασκευή (πλην αργιών). Εξυπηρετεί 5 - 7 περιστατικά κάθε φορά.

Κλινικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιάς Εξωτερικού Ιατρείου
Βρίσκεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου. Λειτουργεί καθημερινά (πλην αργιών) κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου και εξυπηρετεί εξωτερικούς ασθενείς, με ραντεβού. Σε κάθε ημέρα λειτουργίας του, εξυπηρετεί 8 - 10 περιστατικά. Διαθέτει συσκευή έγχρωμης υπερηχογραφίας General Electric Vivid T8.

Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιάς Καρδιολογικής Κλινικής
Βρίσκεται στον 2ο όροφο του Νοσοκομείου. Λειτουργεί καθημερινά και εξυπηρετεί νοσηλευόμενους ασθενείς και ασθενείς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Διαθέτει συσκευή έγχρωμης υπερηχογραφίας Philips iE33.
Το εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή νεότερων και ειδικών τεχνικών και για την μετεκπαίδευση ειδικευμένων καρδιολόγων σε αυτές. Εκτός από τα διαθωρακικά υπερηχογραφήματα ηρεμίας, πραγματοποιούνται δυναμικά υπερηχογραφήματα (stress echo) και διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα. Ενδεικτικά, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου, πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 10 διαθωρακικά υπερηχογραφήματα ηρεμίας, 1 stress echo και 1 διοισοφάγειο υπερηχογράφημα.

Εργαστήριο Δοκιμασιών Κόπωσης
Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά (πλην αργιών) κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου και εξυπηρετεί νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς (κατά μέσο όρο 8 ασθενείς, σε κάθε ημέρα λειτουργίας του). H δοκιμασία κόπωσης πραγματοποιείται σε κυλιόμενο τάπητα, που ρυθμίζεται ηλεκτρονικά, βάσει ιατρικών πρωτοκόλλων.

Εργαστήριο Δοκιμασιών Ανάκλισης
Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά (πλην αργιών) κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου και εξυπηρετεί νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς. Η δοκιμασία ανάκλισης (tilt table test) είναι μια μη επεμβατική εξέταση, που στοχεύει στη διερεύνηση της αιτιολογίας συγκοπτικών επεισοδίων.

Εργαστήριο Ανάλυσης Συνεχούς Καταγραφής Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Holter Ρυθμού)
Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά (πλην αργιών) κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου και εξυπηρετεί νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς. Διαθέτει 8 συσκευές Holter. Κάθε ημέρα λειτουργίας του εργαστηρίου, τοποθετούνται συσκευές Holter σε 7 - 8 ασθενείς .

Απογευματινά Ιατρεία

Ιατρείο Υπερήχων Καρδιάς
Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες που δεν εφημερεύει το νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια του απογευματινού ωραρίου, με ραντεβού. Πραγματοποιούνται διαθωρακικά υπερηχογραφήματα ηρεμίας, χωρίς οικονομική συμμετοχή των εξεταζόμενων. Η εξέταση αποζημιώνεται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε ημέρα λειτουργίας του ιατρείου, εξετάζονται 10 - 14 ασθενείς.

Δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Νοσοκομείου

Σπινθηρογραφήματα Μυοκαρδίου
Πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, ημέρα Παρασκευή, με την συμμετοχή ειδικευμένων καρδιολόγων. Κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου, εξυπηρετούνται εξωτερικοί και νοσηλευόμενοι ασθενείς (έως 7 κάθε φορά). Κατά τη διάρκεια του απογευματινού ωραρίου εξυπηρετούνται εξωτερικοί ασθενείς, με ραντεβού (έως 7 κάθε φορά). Η λειτουργία του απογευματινού ιατρείου αποζημιώνεται εξ’ ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς οικονομική συμμετοχή των εξεταζόμενων.

Εμφύτευση Μόνιμων Βηματοδοτών και Ηλεκτροφυσιολογικές Μελέτες
Πραγματοποιούνται στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, με την συμμετοχή εξειδικευμένων ιατρών της Καρδιολογικής Κλινικής. Κάθε ημέρα λειτουργίας του εργαστηρίου, εμφυτεύονται 1 - 2 μόνιμοι βηματοδότες.

Υποστήριξη άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου

Προεγχειρητικός έλεγχος και υποστήριξη τμημάτων Παθολογικού Τομέα
Για καθεμία από τις υπόλοιπες κλινικές του Νοσοκομείου έχει οριστεί υπεύθυνος ένας ειδικευμένος ιατρός της Καρδιολογικής Κλινικής και επί απουσίας του, αντικαθίσταται από τον εφημερεύοντα καρδιολόγο. Καθημερινά εξετάζονται περί τους 40 ασθενείς χειρουργικών και παθολογικών κλινικών.

Κανονισμός Λειτουργίας Καρδιολογικής Κλινικής

Κλινικά καθήκοντα ειδικευμένων ιατρών
Η λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου, τις εργάσιμες ημέρες, εξασφαλίζεται με την εξής κατανομή καθηκόντων μεταξύ των ειδικευμένων καρδιολόγων της κλινικής:
-4 στους θαλάμους νοσηλείας της Καρδιολογικής Κλινικής.
-1 υπεύθυνος του εργαστήριου υπερηχογραφίας της Καρδιολογικής Κλινικής.
-1 στο εργαστήριο υπερηχογραφίας της Καρδιολογικής Κλινικής, ως εξειδικευόμενος σε νεότερες τεχνικές (η σχετική εκπαίδευση διαρκεί 6 μήνες και μετά την περάτωσή της, καταλαμβάνει την θέση άλλος ειδικευμένος καρδιολόγος της κλινικής, εκ περιτροπής).
-3 στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
-1 στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας (κατά τις εργάσιμες ημέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, αντικαθιστά τον εφημερεύοντα της προηγούμενης γενικής εφημερίας, που έχει λάβει το νόμιμο ρεπό).

Κλινικά καθήκοντα ειδικευόμενων ιατρών
Τα καθήκοντα των ειδικευόμενων ιατρών Καρδιολογίας κατανέμονται με βάση το οριζόμενο από τη σχετική νομοθεσία πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Καρδιολογία:
-4 στους θαλάμους νοσηλείας της Καρδιολογικής Κλινικής.
-1 στο εργαστήριο υπερηχογραφίας της Καρδιολογικής Κλινικής.
-1 στο εργαστήριο Holter ρυθμού ή στο εργαστήριο δοκιμασιών κόπωσης.
-1 στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας (κατά τις εργάσιμες ημέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, αντικαθιστά έναν από τους εφημερεύοντες ειδικευόμενους της προηγούμενης γενικής εφημερίας, που έχουν λάβει το νόμιμο ρεπό).
-2 εκ περιτροπής εκτός Καρδιολογικής Κλινικής, είτε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου μας, είτε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, είτε στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, είτε στο Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» της Αθήνας.

Καθήκοντα σχετικά με τους νοσηλευόμενους ασθενείς
Κάθε εργάσιμη ημέρα περιλαμβάνει συνήθως την εξής ροή εργασιών, κατά το πρωινό ωράριο:
-Ενημέρωση από τους εφημερεύοντες ιατρούς της προηγούμενης ημέρας, για τα παθολογικά συμβάντα και την πορεία των νοσηλευόμενων ασθενών.
-Αναλυτική παρουσίαση των νέων ασθενών που έχουν εισαχθεί, εάν έχει προηγηθεί γενική εφημερία, και ακολούθως εκπαιδευτική συζήτηση.
-Κατά το χρονικό διάστημα 10:00 - 12:00, επίσκεψη ειδικευμένων και ειδικευόμενων, στους θαλάμους νοσηλείας, ανά ομάδες (1 ειδικευμένος με 1 συνήθως ειδικευόμενο, σε συγκεκριμένους θαλάμους για τους οποίους έχουν οριστεί υπεύθυνοι).
-Κατά το χρονικό διάστημα 12:00 - 13:30, επίσκεψη του Διευθυντή και των θεραπόντων ιατρών στους θαλάμους νοσηλείας (στο σύνολο αυτών ή στους μισούς από αυτούς εκ περιτροπής).
-Κατά το χρονικό διάστημα 13:30 - 15:00, διεκπεραίωση των εξιτηρίων της κλινικής και των παρακλήσεων για καρδιολογική εξέταση από άλλα τμήματα του Νοσοκομείου.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Εκτός από τους ειδικευόμενους ιατρούς Καρδιολογίας, στους θαλάμους νοσηλείας και στα εξωτερικά ιατρεία εκπαιδεύονται και ειδικευόμενοι Γενικής Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Κάθε εργάσιμη Τετάρτη, ώρα 13:30 - 14:30, πραγματοποιείται εκπαιδευτική ομιλία από ειδικευμένο καρδιολόγο (συνεπικουρούμενο από ειδικευόμενο ιατρό).
Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές ομιλίες από ειδικευμένους ιατρούς συναφών ειδικοτήτων (π.χ. Πνευμονολογίας, Νεφρολογίας κ.τ.λ.).
Στα πλαίσια της ενημέρωσης για τρέχοντα καρδιολογικά θέματα, κάθε ειδικευμένος ιατρός της κλινικής παρακολουθεί 1 διεθνές και 3 πανελλήνια συνέδρια, ανά έτος.
Οι ειδικευμένοι ιατροί της κλινικής πραγματοποιούν συνολικά 3 - 5 ομιλίες σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, ανά έτος.
Παράγονται περίπου 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 10 - 12 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ανά έτος.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2022-2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com