Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κοινωνική Υπηρεσία

Κοινωνική Υπηρεσία


Το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Βενιζελείου. Βρίσκεται στο λυόμενο κτήριο - Μπρουλιδάκειο, στο νότιο πάρκινγκ του Νοσοκομείου.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη  Χουστουλάκη Ζαφείρω 281340 8316

Επικοινωνία
Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στα τηλέφωνα 281340 8101 και 281340 8316.

Τρόποι επικοινωνίας
•Παραπομπή από τις κλινικές (ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό)
•Με δική σας πρωτοβουλία ή με κλήση τηλεφώνου

Αρχές – Δραστηριότητες Κοινωνικής Υπηρεσίας στο χώρο της Υγείας
Η ομάδα των Κοινωνικών Λειτουργών του Νοσοκομείου παρέχει στους ασθενείς και στις οικογένειες τους, εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτικής και συνηγορίας σε θέματα υγείας, διαχείρισης οξέων ψυχοκοινωνικών κρίσεων και μετανοσοκομειακής φροντίδας. Η νοσοκομειακή κοινωνική εργασία σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου συμβάλλει στην βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που επιδρούν στη λειτουργικότητα της ζωής του πάσχοντα και του περιβάλλοντος του σε συναισθηματικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η Υπηρεσία παρέχει επίσης εκπαίδευση σε φοιτητές των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας.

Λόγοι παραπομπής στην Κοινωνική Υπηρεσία
•Ανασφάλιστοι ή άποροι ασθενείς
•Έλλειψη στέγης ή στήριξης από οικείο περιβάλλον
•Εγκαταλελειμμένοι-μοναχικοί υπερήλικες
•Ενδοοικογενειακή βία
•Κακομεταχείριση ή κακοποίηση ευπαθών ομάδων
•Στήριξη ασθενών με χρόνια νοσήματα (νεφροπαθών , μεσογειακής αναιμίας, διαβητικοί κα)
•Στήριξη ασθενών με ψυχιατρικό νόσημα
•Προσαρμογή στην ασθένεια-αναπηρία
•Οικονομικοί μετανάστες χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη & πολιτικοί πρόσφυγες
•Ασθενείς με πρόβλημα εθισμού λόγω τοξικό-εξάρτησης ή χρήσης αλκοόλ
•Απόπειρες αυτοκτονίας
•Απώλεια-πένθος
•Μετανοσοκομειακή φροντίδα- συνεργασία με τις κατάλληλες δομές

Παρεχόμενες υπηρεσίες
•Λήψη κοινωνικού ιστορικού ,αξιολόγηση και αξιοποίηση υποστηρικτικού περιβάλλοντος με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση για αποκατάσταση της κάθε περίπτωσης .
•Υποστήριξη ασθενών και των οικογενειών τους κατά την διάρκεια της νοσηλείας για προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν
•Συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης ιατρo-κοινωνικών προβλημάτων, διερεύνηση ασφαλιστικής κάλυψης, παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, προνοιακές & ασφαλιστικές παροχές ή παροχές κοινωνικής φροντίδας
•Υποστήριξη ασθενών και των οικογενειών τους στη διάρκεια νοσηλείας
•Διασύνδεση με δομές που υπάρχουν στην κοινότητα και ομάδες εθελοντισμού για υποστήριξη των μοναχικών ασθενών που νοσηλεύονται
•Παρέμβαση σε επείγοντα περιστατικά (ΤΕΠ), λήψη κοινωνικού ιστορικού, παροχή άμεσης πληροφόρησης
•Συνεργασία και διασύνδεση με δημόσιες υπηρεσίες (Εισαγγελία – Δήμοι - Αστυνομία – Πρεσβείες - Προξενεία) και ιδιωτικές δομές (γηροκομεία ιδιωτικά ιδρύματα παιδικής προστασίας ξενώνες κακοποίησης) εθελοντικοί φορείς
•Ενέργειες ένταξης και αποκατάστασης για ασθενής με χρόνιες παθήσεις σε ειδικά ιδρύματα (χρονίων παθήσεων)

Εκπαίδευση
•Συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού
•Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα (ενημέρωση ,παραπομπές)
•Εκπαίδευση σπουδαστών Κοινωνικής εργασίας ΤΕΙ Κρήτης (εργαστήρια –εξάμηνης πρακτικής χειμερινού και εαρινού εξαμήνου)
•Παρακολούθηση σε συνέδρια και ημερίδες

Οδηγίες προς τους Εθελοντές για τη Φροντίδα των μοναχικών ατόμων

Εργάζομαι… αισθάνομαι... πετυχαίνω!!!!! Η παραδοχή ενός πρώην νοσηλευτή της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Ευχαριστήριες Επιστολές 
•Από πρεσβεία Αργεντινής
•Από σύλλογο νεφροπαθών νομού Ηρακλείου

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com