Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μαιευτική – Γυναικολογική

Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική


Η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Γ.Ν. Βενιζέλειο - Πανάνειο λειτουργεί χωρίς διακοπή από το 1967 με σημαντική προσφορά στο γυναικείο πληθυσμό του Ηρακλείου και της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν αντιμετωπιστεί δεκάδες χιλιάδες μαιευτικά και γυναικολογικά περιστατικά ενώ η Κλινική εφημερεύει συνεχώς κάθε 2η ημέρα. Οι ιατροί που υπηρετούν στην Κλινική καθώς και οι μαίες και το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό προσπαθούν αγόγγυστα κάθε ημέρα να παράσχουν υψηλού επιπέδου περίθαλψη και φροντίδα στις έγκυες γυναίκες και τις ασθενείς.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθυντής Τζανάκης Εμμανουήλ 281340 8299
Προϊσταμένη Μπαντουβά Χρυσούλα 281340 8304

Η Κλινική στεγάζεται στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Αποτελείται από εξωτερικά ιατρεία, μονάδα υπερήχων, αίθουσες τοκετών, θαλάμους νοσηλείας, γραφεία Διευθυντού & Ιατρών, αίθουσα διδασκαλίας και 30 κλίνες.

  Ειδικά ιατρεία:
  Γυναικολογικό ιατρείο
  Μαιευτικό ιατρείο
  Οικογενειακός προγραμματισμός
  Ιατρείο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
  Ιατρείο εμμηνόπαυσης
  Ιατρείο υστεροσκοπήσεων

Σκοποί της κλινικής είναι:
α) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κλινικών αναγκών.
β) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής καθώς και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση εγκύων γυναικών.
γ) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που εμπίπτουν στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική.
δ) Την ειδίκευση ιατρών, αλλά και την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής.
ε) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
στ) Την συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
ζ) Την οργάνωση συνεδρίων Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.
η) Τη δημιουργία και λειτουργία στην Κλινική περαιτέρω Ειδικών Μονάδων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2017-2018 & πεπραγμένα κλινικής 2016-2017

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2018-2019 & πεπραγμένα κλινικής 2017-2018

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2019-2020

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2021-2022

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2022-2023

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com