Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ογκολογικό τμήμα


Το Ογκολογικό Τμήμα υφίσταται σαν αυτόνομο τμήμα από το 1989. Σήμερα το ιατρικό προσωπικό του αποτελείται από 1 Συντονιστή Διευθυντή, 1 Διεύθυντή, 1 Επιμελητή Β΄και 1 Επικουρικό Ιατρό. Λειτουργεί με κοινή Νοσηλευτική Μονάδα με το Αιματολογικό Τμήμα. Διαθέτει 20 νοσηλευτικές κλίνες (10 κλίνες Ημερήσιας Νοσηλείας και 10 σε κοινούς νοσηλευτικούς θαλάμους).

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθυντής Ανδρουλάκης Νικόλαος 281340 1660
Προϊστάμενος Πλαΐτης Εμμανουήλ 281340 1661

Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσίασε το τμήμα την τελευταία εξαετία, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα με βάση τα στοιχεία του Γραφείου Ποιότητας του Νοσοκομείου. Κατ’ έτος περίπου 330 νέοι ασθενείς με νεοπλασίες εξυπηρετούνται στο Τμήμα.

Συγκριτικά στοιχεία Κίνησης Ογκολογικού Τμήματος 2010-2016
  2010 2016 Μεταβολή
Κλίνες 16 20 25%
Νοσηλευθέντες 916 2.914 218,12%
Επισκέψεις ΤΕΙ 757 2.780 267,23%
ΧΜΘ 1.105 2.952 167,14%

Με πρωτοβουλία του Ογκολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο λειτουργεί το Ογκολογικό Συμβούλιο, ούτως ώστε όλοι οι ασθενείς με νεοπλασία να τυγχάνουν της βέλτιστης διεπιστημονικής αντιμετώπισης.

Πρωινά τακτικά ιατρεία πραγματοποιούνται από τους ιατρούς του Τμήματος καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 281340 8252. Απογευματινά ιατρεία πραγματοποιούνται από το Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος  μία (1) φορά την εβδομάδα.

Το Τμήμα διοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Χανίων την Επιστημονική Διημερίδα “Διεπιστημονική Εκπαίδευση για τη θεραπεία των Νεοπλασματικών Νοσημάτων” που διεξάγεται στα Χανιά και συμμετέχει στη διοργάνωση Συνεδρίου Κλινικής και Μεταφραστικής Ογκολογίας που διοργανώνεται από την Παθολογική Ογκολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Το Τμήμα συμμετέχει σε διεθνείς και εθνικές πολυκεντρικές κλινικές μελέτες. Η παρουσία στελεχών σε Ελληνικά και Διεθνή Ογκολογικά Συνέδρια είναι σημαντική. Η ακαδημαϊκή επίσης εργασία των μελών του Τμήματος εμφανίζεται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (pubmed) με ικανό αριθμό πλήρων δημοσιεύσεων.

Οι στόχοι στη λειτουργία του Τμήματος συνοψίζονται:
•Στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Ογκολογικούς ασθενείς και στην καθιέρωση στη συνείδηση και την πρακτική όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου της λειτουργίας του Ογκολογικού Συμβουλίου.
•Στη συνέχιση της εξωστρεφούς παρουσίας των στελεχών του Τμήματος στα Ογκολογικά δρώμενα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την Παθολογική Ογκολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ και στην επαύξηση της δραστηριότητας του Τμήματος στον τομέα των κλινικών μελετών

Απολογισμός 2016 και προγραμματισμός/στοχοθεσία 2017

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2021

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com