Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πνευμονολογική κλινική


Αναπτυγμένες κλίνες: 24

Μέσος όρος νοσηλευθέντων ασθενών ετησίως: 1450

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διευθυντής Μελέτης Γεώργιος 281340 8111
Προϊσταμένη Σαλούστρου Μαρία 281340 8109

Στην Πνευμονολογική κλινική νοσηλεύονται ασθενείς με νοσήματα που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των αναπνευστικών νοσημάτων από όλη την Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά του Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα επείγοντα σοβαρά περιστατικά ή αυτά που χρειάζονται διερεύνηση (τριτοβάθμια νοσηλεία).
Επίσης νοσηλεύονται περιστατικά τα οποία χρήζουν αυξημένη φροντίδα και μη επεμβατικό αερισμό (C-PAP , SIMV) και συχνά περιστατικά επεμβατικού αερισμού (σε υποστήριξη από αναπνευστήρα). Κατά τη διάρκεια του έτους οι κλίνες δεν επαρκούν και συχνά νοσηλεύονται ασθενείς σε κλίνες άλλων κλινικών.
Επίσης ιδιαίτερα συχνά νοσηλεύονται περιστατικά με συνυπάρχοντα νοσήματα από όλο το φάσμα της παθολογίας.
Διενεργούνται προεγχειρητικοί έλεγχοι καθημερινά (1000/έτος) και εξετάσεις –γνωμοδοτήσεις ασθενών άλλων κλινικών (περίπου 1000/έτος).

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Υποστηρίζεται κατά το πρωινό ωράριο από επικουρική πνευμονολόγο των ΤΕΠ. Αριθμός ασθενών που εξετάσθηκαν το 2015: 3800.

Τμήμα Βρογχοσκοπήσεων
Διαγνωστική και θεραπευτική βρογχοσκόπηση. Ειδικές τεχνικές brushing, BAL, κ/ες βρογχικών εκκρίσεων με ψήκτρα.

Τμήμα Βιοψίας Υπεζωκότα
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί βιοψία είναι να είναι: 1) οι βλάβες ορατές με τον υπέρηχο και 2) προσεγγίσιμες με τη βελόνα βιοψίας. Για να είναι ορατή μια μάζα υπερηχογραφικά θα πρέπει να είναι περιφερική, δηλαδή σε επαφή με τον υπεζωκότα. Στην περίπτωση αυτή η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη διαθωρακική βιοψία πνεύμονος είναι η πρώτη επιλογή και θα πρέπει να προτιμάται από την αξονικά καθοδηγούμενη βιοψία, γιατί είναι μέθοδος ασφαλέστερη και ταχύτερη.

Εξωτερικά Ιατρεία
Ασθενείς που παρακολουθούνται κατά μέσο όρο: 5000/έτος. Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και καλύπτει όλο το φάσμα των αναπνευστικών παθήσεων.

Εξειδικευμένα Εξωτερικά Ιατρεία

  1. Ιατρείο βρογχικού άσθματος.
  2. Ιατρείο Διάχυτων Διάμεσων Πνευμονοπαθειών.
  3. Ιατρείο διακοπής καπνίσματος (το ιατρείο σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεταπτυχιακής μελέτης που εκπονήθηκε έχει υψηλά standards λειτουργίας και αποτελεσματικότητας συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα Ευρωπαικά άλλων χωρών.
  4. Ιατρείο χρόνιας αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Εργαστήριο Λειτουργικών Δοκιμασιών Αναπνοής
Εξετάσεις που διενεργούνται κατά μέσο όρο: 1100/τετράμηνο. Στο εργαστήριο γίνονται όλες οι αναπνευστικές δοκιμασίες ρουτίνας (σπιρομέτρηση πολλαπλών παραμέτρων, καμπύλη ροής όγκου, τεστ προ και μετά βρογχοδιαστολή, προ και μετά κόπωση, 6 minute walking distance, Στατικοί όγκοι πνευμόνων, Διαχυτική ικανότητα πνευμόνων, Raw- αντιστάσεις αεραγωγών, μέτρηση Pimax- Pemax, μέτρηση εκπνεόμενης και στο αίμα ανθρακυλαιμοσφαιρίνης).

Αντιφυματική Μονάδα
Η μονάδα διαθέτει τρεις επισκέπτριες υγείας. Επισκέπτεται όλα τα σχολεία του Νομού Ηρακλείου (εκτός από 10 τα οποία ανήκουν στην ευθύνη του ΠΑΓΝΗ) και διενεργεί επιδημιολογικό έλεγχο, παρακολούθηση και διενέργεια δερμοαντίδρασης Mantoux, παρακολούθηση ασθενών με διαγνωσμένη νόσο.
Παρακολουθεί όλους τους φυματικούς ασθενείς και των δύο Νοσοκομείων του Νομού καθώς επίσης τους ασθενείς όλης της Κρήτης και ασθενείς από όλα τα Δωδεκάνησα και τις Νότιες Κυκλάδες.
Παρακολουθεί επιδημιολογικά ασθενείς ειδικών ομάδων (φυλακές).

Απογευματινά Ιατρεία
Τρείς φορές/μήνα διενεργούνται από τους Δ/ντες Μελέτη Γιώργο και Φερδούτση Μανώλη κατόπιν ραντεβού.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Το τμήμα έχει 6 θέσεις για πλήρη ειδικότητα Πνευμονολογίας.
Η εκπαίδευση των ειδικευομένων καλύπτει όλη την Πνευμονολογία και βασίζεται στο πρόγραμμα HERMES (Harmonized Education in Respiratory Medicine for Specialists) ενδεικνυόμενο από την Ελληνική Πνευμονολογική εταιρεία.
Τριετές πρόγραμμα που καλύπτει: 1) 1ο έτος φυσιολογία- παθοφυσιολογία- απεικόνιση. 2) 2ο έτος επείγοντα- νοσολογία Α. 3) 3ο έτος νοσολογία Β.
Βιβλιογραφική ενημέρωση on updates εβδομαδιαία.
Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια Διεθνή και Εθνικά και δημοσιεύσεις ανασκοπήσεων και εργασιών.
Παρακολούθηση δραστηριοτήτων άλλων κλινικών.
Συνεργασία με απεικονιστικά τμήματα (αξονικό τομογράφο, υπερήχους υποχρεωτικά).
Συμμετοχή των ειδικευμένων ιατρών του τμήματος στα εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων κλινικών.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2022-2024

Μελλοντικός Σχεδιασμός
1) Δημιουργία τμήματος διαταραχών αναπνοής στον ύπνο (πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου).
2) Τμήμα medical thoracoscopy.
3) Τμήμα εργοσπιρομετρίας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com