Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ψυχολογική Υπηρεσία

Ψυχολογική Υπηρεσία


Η Ψυχολογική Υπηρεσία του Β.Γ.Ν.Η. υπάγεται στη Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες δραστηριότητες της Ψυχολογικής Υπηρεσίας:

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Αλατζόγλου Μαρία 6944861354
Αρμενάκη Αθηνά  281340 8489
Πετράκη Χαρίκλεια 281340 8110

•Ψυχολογική υποστήριξη των νοσηλευόμενους ασθενών και των οικογενειών τους
•Ψυχοεκπαίδευση ασθενών
•Προγράμματα Πρόληψης σε Δήμους, στην Περιφέρεια και στην Εκπαιδευτική Κοινότητα
•Προγράμματα για τη διαχείριση των συγκρούσεων, του άγχους, του θυμού και άλλα θέματα που ζητούνται από το προσωπικό του νοσοκομείου ή από άλλους φορείς
•Ομάδες Εποπτείας Επαγγελματιών Υγείας και της Πρόνοιας