Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού

Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού


Το Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων των κλάδων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολόγων Ραδιολογίας –Ακτινολογίας, Παρασκευαστών, Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Χειριστών-Εμφανιστών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, Φυσικοθεραπευτών, Οπτικών καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊσταμένη Κρητσωτάκη Μαρία 281340 8113

Με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του το προσωπικό του Τμήματος, συμβάλλει στο σημαντικότατο έργο των εργαστηρίων.

Οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων ,αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα και ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Στο Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο στα εξής εργαστήρια:
1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (προσωπικό)
2. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (προσωπικό)
3. ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ (προσωπικό)
4. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (προσωπικό)
5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (προσωπικό)
6. ΑΞΟΝΙΚΟΣ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (προσωπικό)
7. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (προσωπικό)
8. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ (προσωπικό)
9. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
10. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
11. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ (προσωπικό)
12. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (προσωπικό)
13. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
14. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

Επίσης το Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού είναι υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση τελειόφοιτων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολόγων Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Φυσικοθεραπευτών Οπτικών της σχολής επαγγελμάτων υγείας των ΑΤΕΙ, καθώς και για την πρακτική άσκηση σπουδαστών της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθών Φυσικοθεραπείας των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ.

Το Παραϊατρικό Προσωπικό συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση και στην συνεχιζόμενη δια βίου κατάρτιση, παρακολουθώντας συνέδρια και συμμετέχοντας σε επιστημονικές δράσεις και σε προγράμματα συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Tο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, στελέχωση και σωστή λειτουργία του Τμήματος των Αιμοληψιών, ο οποίος βρίσκεται στον 2ο όροφο της νέας πτέρυγας. Καθημερινά εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 150 πολίτες.

Η εξυπηρέτηση γίνεται με αριθμό προτεραιότητας τον όποιο οι ασθενείς προμηθεύονται από το γραφείο κίνησης, πλησίον του χώρου των Αιμοληψιών.

Οι εξωτερικοί ασθενείς που προσέρχονται από το κλινικό Αιματολογικό, Ογκολογικό τμήμα καθώς και οι έγκυες εξυπηρετούνται άμεσα χωρίς αριθμό προτεραιότητας.

Στόχος μας είναι η υπεύθυνη και γρήγορη εξυπηρέτηση των ασθενών καθώς και η άμεση και ασφαλής διακίνηση των βιολογικών δειγμάτων (αίματος και ούρων) στα αντίστοιχα εργαστήρια.

Προϊσταμένη: Κρητσωτάκη Μαρία
Προσωπικό: 70 μόνιμοι + 11 μέσω ΟΑΕΔ


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com