Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Τμήμα Κλινικής Διατροφής

Τμήμα Κλινικής Διατροφής


Το γραφείο του Τμήματος βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτηρίου.

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊστάμενος Λιναρδάκης Στέλιος 281340 8057

Αρμοδιότητες
• Εκτίμηση θρέψης και ανίχνευση διατροφικού κινδύνου των ασθενών όλως των Κλινικών
• Διατροφική υποστήριξη και διαμόρφωση σχημάτων ελεύθερης ή ειδικής διαιτητικής αγωγής κατά τη νοσηλεία των ασθενών.
• Διαμόρφωση σχημάτων εντερικής & παρεντερικής σίτισης ασθενών.
• Εκπαίδευση νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών, σε θέματα διατροφικής θεραπείας.
• Διαμόρφωση ημερήσιου διαιτολογίου του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου.
• Επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ.διοργάνωση Ημερίδων, σεμιναρίων) και παραγωγή φυλλαδίων και ενημερωτικού υλικού.
• Εκπαίδευση φοιτητών Διαιτολογίας-Διατροφής.
• Διενέργεια υγειονομικών ελέγχων, που αφορούν στην εφαρμογή κανόνων υγιεινής στους χώρους εστίασης και διαχείρισης τροφίμων.
• Οργάνωση των υπηρεσιών προμήθειας, διαχείρισης και αποθήκευσης των τροφίμων και των υπηρεσιών σίτισης.

Εξωτερικό συμβουλευτικό γραφείο διατροφής
Στο πλαίσιο του Τμήματος Κλινικής Διατροφής εγκρίθηκε πρόσφατα από τη διοίκηση η λειτουργία Εξωτερικού Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής, καθώς και εβδομαδιαία λειτουργία Συμβουλευτικού γραφείου Διατροφής και παχυσαρκίας στο χώρο του Τμήματος, ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο με ραντεβού σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.